Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

25 Μαρ 2012

ΚΕΙΜΕΝΟ " Η ανεργία των πτυχιούχων και η πληροφόρηση των μαθητών "« Ανεργία πτυχιούχων και πληροφόρηση μαθητών » 


  Η αγορά εργασίας συχνά παρουσιάζει τρία προβλήματα ταυτόχρονα, ήτοι : ανεργία, υποαπασχόληση και ετεροαπασχόληση. Με άλλα λόγια, παρατηρούμε ταυτόχρονα άτομα που επιθυμούν να εργαστούν και δε βρίσκουν κανενός είδους εργασία ( άνεργοι ), άτομα που προκειμένου να είναι άνεργα προτιμούν να εργαστούν ορισμένες ώρες ή ορισμένες ημέρες ( υποαπασχολούμενοι ) και άτομα που αναγκάζονται να εργαστούν σε θέσεις εργασίας των οποίων το περιεχόμενο είναι άσχετο, εν όλω ή εν μέρει, με τις σπουδές τους ή τις ειδικεύσεις τους ( ετεροαπασχολούμενοι ).


 
  Το φαινόμενο αυτό φαίνεται να έχει πάρει σοβαρές διαστάσεις μεταξύ των πτυχιούχων των πανεπιστημιακών σχολών, οι οποίες χαρακτηρίζονται « καθηγητικές », διότι εξ αυτών διορίζονται οι καθηγητές των ελληνικών σχολείων. Πρόκειται δηλαδή για μαθηματικούς, φυσικούς, φιλολόγους, θεολόγους, γυμναστές κ.ά εκ των οποίων πολλοί ή οι περισσότεροι έβρισκαν απασχόληση στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ στην εφημερίδα « Βήμα », υπάρχουν 80.000 πτυχιούχοι αυτών των ειδικοτήτων που εμπίπτουν σε μία από τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα παραπάνω.

 
 Η σημασία του φαινομένου αυτού είναι μεγάλη για πολλούς λόγους. Πρώτο, πρόκειται για σχετικά μεγάλο αριθμό ατόμων. Δεύτερο, δείχνει ότι υπάρχει αντιοικονομική κατανομή των πόρων. Τρίτο, σημαίνει απώλεια εισοδημάτων και μείωση της προσωπικότητας αυτών των ατόμων. Τέταρτο και ίσως πιο σημαντικό, το φαινόμενο αυτό δεν μπορεί να εξαφανιστεί άμεσα. Αντίθετα, υπάρχουν δυνάμεις που θα το συντηρήσουν.

 
  Στην παρούσα φάση, η άμεση ανάγκη είναι να προστατευθούν οι νέοι, οι οποίοι, χωρίς να γνωρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση, θα επιδιώξουν να σταδιοδρομήσουν στα παραπάνω επαγγέλματα, ενώ η πραγματικότητα θα τους προσγειώσει ανώμαλα σε κάποια « θέση » ανεργίας, υποαπασχόλησης ή ετεροαπασχόλησης. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να δοθεί στους σημερινούς μαθητές Λυκείου ( και στους γονείς τους ) κάθε δυνατή πληροφορία για την κατάσταση της αγοράς εργασίας. Με βάση αυτές τις πληροφορίες, τις ικανότητες του και τις επιθυμίες του, κάθε μαθητής μπορεί να διερευνήσει τις προοπτικές του και να κάνει τις επιλογές του σχετικά με την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Αν οι πληροφορίες τεθούν στη διάθεση των μαθητών, είναι σχεδόν βέβαιο ότι πολλοί θα πάρουν διαφορετικές αποφάσεις.
 
  Η επαγγελματική επιλογή βασίζεται, βέβαια, όχι μόνο στις οικονομικές προοπτικές αλλά και στις προτιμήσεις του ατόμου ( πολλές φορές και της οικογένειας ) και στο κοινωνικό κύρος που το επάγγελμα προσδίδει. Είναι απολύτως αποδεκτό να θέλει κανείς να γίνει μαθηματικός, έστω κι αν γνωρίζει ότι οι πιθανότητες απασχόλησης του είναι περιορισμένες. Πιστεύω όμως ότι όσο καλύτερα πληροφορημένοι είναι οι μαθητές τόσο καλύτερες θα είναι οι επιλογές τους και για τους ίδιους και για το κοινωνικό σύνολο.


 Υπ’ αυτή την έννοια, εκείνο που προέχει είναι η σωστή και λεπτομερής πληροφόρηση των μαθητών για τις επαγγελματικές προοπτικές των διαφόρων πανεπιστημιακών σχολών και τμημάτων. Φυσικά, αυτό είναι δύσκολη δουλειά που απαιτεί κόπο και πόρους αλλά το τελικό αποτέλεσμα πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλό και θα δικαιολογεί το κόστος.

                              Θ. Π. Λιανού (Το Βήμα, 1-2-2002)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος