Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Αυγ 2022

                            Θέμα: "Oικολογικά μέσα μετακίνησης πολιτών"

                                                        


                                                        Επίλογος

Τελικά, η οικολογική μετακίνηση, στις μέρες μας, είναι επιλογή, ενώ, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί ανάγκη. Για να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας, χρειάζεται ν' αλλάξουμε φιλοσοφία και ν' αποκτήσουμε κυκλοφοριακή αγωγή με τη συνδρομή της εκπαίδευσης, ενώ καταλυτικός θα αποβεί και ο ρόλος του κράτους με τη λήψη αποδοτικών μέτρων και τη δημιουργία κατάλληλων κυκλοφοριακών υποδομών.

                                                       Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος