Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

25 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Επάγγελμα (Σχεδιάγραμμα)


ΕπάγγελμαΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ


   
  Επάγγελμα : Είναι η ιδιαίτερη και συστηματική ενασχόληση του ανθρώπου μ’ ένα συγκεκριμένο αντικείμενο με σκοπό την κάλυψη βιοποριστικών αναγκών, την ικανοποίηση εσωτερικών αναζητήσεων, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και την καταξίωση μέσα σ’ αυτό.


     
   Εισαγωγικά : Το επάγγελμα έχει ζωτική σημασία για τον άνθρωπο. Συντελεί  στην προσωπική του ευδοκίμηση και στην κοινωνική ευημερία. Στη σύγχρονη εποχή, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έδωσε στη φυσιογνωμία της η εξέλιξη της τεχνολογίας, η επιλογή επαγγέλματος απασχολεί ιδιαίτερα τους νέους. Είναι καθοριστική για τη μετέπειτα ζωή τους. Στα λεγόμενα παραδοσιακά επαγγέλματα προστέθηκε ένα πλήθος από νέες ειδικότητες που συνεχώς αυξάνονται, όσο η εξέλιξη προχωρεί. Ο νέος, λοιπόν, σε ένα πρώιμο στάδιο της ζωής του  καλείται να πάρει μια απόφαση αφού συνεκτιμήσει κάποιους παράγοντες, ώστε η επιλογή του  να είναι επιτυχής.


Κριτήρια ορθής επιλογής επαγγέλματος


§     Ο νέος , πρέπει να συνειδητοποιήσει τις κλίσεις , τα ενδιαφέροντά του και να αξιολογήσει τις ικανότητές του ώστε το επάγγελμα που θα επιλέξει να ανταποκρίνεται σ’ αυτές. Έτσι το επάγγελμα δε θα αποτελεί τυπική διαδικασία αλλά ευδιάθετη , ευσυνείδητη και αποδοτική εκτέλεση ενός έργου.


§ O νέος οφείλει να γνωρίζει τα χαρακτηριστικά των διαφόρων επαγγελμάτων καθώς και τις δυνατότητες επαγγελματικής απορρόφησης. Η γενικευμένη χρήση της τεχνολογίας και αυτοματισμός της σύγχρονης εποχής έχουν οδηγήσει σε κορεσμό πολλά επαγγέλματα, ενώ ευνοούν τις προοπτικές εξέλιξης άλλων επαγγελμάτων. Επίσης πρέπει να λάβει υπόψη του την εξέλιξη που μπορεί να έχει στο επάγγελμα που θα επιλέξει κι αν αυτή ικανοποιεί τις προσωπικές του φιλοδοξίες.


§ Τα οικονομικά οφέλη .Σήμερα από την οικονομική ευχέρεια του ατόμου , εξαρτώνται η παιδεία , η περίθαλψη , η ψυχαγωγία ακόμη και το κοινωνικό κύρος του. Όσο λοιπόν πιο προσοδοφόρο είναι ένα επάγγελμα τόσο αποτελεσματικότερα μπορεί το άτομο να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής.


§  Οι συνθήκες εργασίας. Η εργασία σε υγιεινό περιβάλλον και η ύπαρξη ελεύθερου χρόνου για ξεκούραση και ψυχαγωγία.


§    Ο σωστός επαγγελματικός προσανατολισμός που πραγματώνεται με τη συνδρομή του σχολείου.


Οι παράγοντες που επιδρούν στην επιλογή του επαγγέλματος


§  Το φυσικό περιβάλλον ασκεί άμεσα ή έμμεσα την επίδρασή του .Η ανάγκη να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που προσφέρει το φυσικό περιβάλλον υπαγορεύει και το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν όποιοι ζουν σ’ αυτό.


§    Οι γονείς  και οι συγγενείς ,επειδή επιθυμούν την καλύτερη , κατά τη γνώμη τους επαγγελματική αποκατάσταση του παιδιού τους ή και επειδή θέλουν να δουν το παιδί τους να πραγματοποιεί δικά τους ανεκπλήρωτα όνειρα υποδεικνύουν κάποια προτίμηση, χωρίς συχνά να υπολογίζουν τις επιθυμίες και την προσωπικότητα του νέου.


§ Το κοινωνικό περιβάλλον , καθώς προβάλλει κάποια πρότυπα επιτυχημένων επαγγελματιών που ο νέος προσπαθεί να μιμηθεί. Επίσης με τις στερεοτυπικές αντιλήψεις των μελών της για την αξία των επαγγελμάτων. Παραδοσιακά παρατηρείται μια υποτίμηση της χειρωνακτικής εργασίας και μια ιδιαίτερη προτίμηση της πνευματικής.


§    Το σχολείο με τις γνώσεις και την ενημέρωση που προσφέρει , με την ενθάρρυνση του νέου από τους διδάσκοντες να επιδοθεί σε κάτι ασκεί σημαντική επίδραση στην επιλογή του. Εφόσον διαπιστώνονται τα φυσικά χαρίσματα και οι δυνατότητες ενός μαθητή , μπορεί το σχολείο να τον προσανατολίσει στη σωστή κατεύθυνση και να συμβάλλει στην ορθή επιλογή επαγγέλματος.


Τα οφέλη από τη σωστή επιλογή και άσκηση του επαγγέλματος


§ Με την άσκηση του επαγγέλματος ο άνθρωπος εξοικονομεί τους πόρους που είναι απαραίτητοι για να καλύψει τις βιοτικές του ανάγκες .Εξασφαλίζει σταθερό εισόδημα, αποκτά αυτονομία και ανεξαρτησία δράσης ως προσωπικότητα.


§  Αναπτύσσεται η κριτική και ο προβληματισμός του ατόμου καθώς υποχρεώνεται να χρησιμοποιήσει τη λογική του. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση , μαθαίνει να γίνεται δεκτικός σε νέες ιδέες, χρησιμοποιεί τη φαντασία του , ασκεί τις δεξιότητές του διευρύνει τους πνευματικούς του ορίζοντες.


§  Η εμπνευσμένη και δημιουργική δραστηριότητα γεμίζουν τη ζωή του ατόμου με μια ανώτερη μορφή ικανοποίησης , την ηθική. Συγχρόνως ο άνθρωπος αποκτά αυτοπεποίθηση , αισθάνεται ψυχική ευφορία, βρίσκει νόημα στη ζωή του.


§  Μέσω της εργασίας ο άνθρωπος αναπτύσσει πρωτοβουλίες , ενισχύει την επιμονή και την υπομονή του, μπορεί δηλαδή να αναπτύξει στην ουσία τα θετικά στοιχεία της προσωπικότητάς του και να πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς την ολοκλήρωσή της.


§  Μέσα στον εργασιακό χώρο ο άνθρωπος επικοινωνεί, ανταλλάσσει απόψεις,, συνάπτει σχέσεις φιλίας, συνεργασίας, αλληλεγγύης δημιουργεί στενούς κοινωνικούς δεσμούς. Εθίζεται λοιπόν στο πνεύμα της συλλογικότητας, σέβεται  τους κανόνες της ομάδας, διεκδικεί τα δικαιώματά του .Αυτά  συντελούν στην ανάπτυξη της κοινωνικής του συνείδησης , την ηθικοποίηση και την ολοκλήρωση του.


§   Ο άνθρωπος μέσω του επαγγέλματος αποκτά την αναγνώριση από το στενό κύκλο της εργασίας του και την ευρύτερη κοινότητα στην οποία ζει Αποκτά κοινωνικό κύρος και διάκριση..

§   Ο άνθρωπος , όταν ασκεί το επάγγελμα που του αρέσει , συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην ανάπτυξη και την πρόοδο της κοινωνίας. Η ατομική δημιουργία μετατρέπεται σε κοινωνικό κτήμα και ικανοποιεί γενικότερες κοινωνικές αρχές.


Επιλογικά

§                          Πολύπλευρη λοιπόν και ουσιαστική η αξία του επαγγέλματος και η  σωστή επιλογή του. Ένα τόσο σοβαρό θέμα δε θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με επιπολαιότητα αλλά θα πρέπει να είναι καρπός ώριμης σκέψης.


                     Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)


Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος