Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Εκπαίδευση (Σχεδιάγραμμα)ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
    

Χαρακτηριστικά ποιοτικής εκπαίδευσης


§  Εξειδικευμένη γνώση , ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

§   Καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας και της δυνατότητας αξιολόγησης γεγονότων και καταστάσεων.

§  Ανάπτυξη κοινωνικής συνείδησης , διάθεσης συνεργασίας , εμπέδωσης ομαδικού πνεύματος , ευαισθητοποίηση και προβληματισμός για σύγχρονα κοινωνικά θέματα.§  Γαλούχηση με ηθικές αρχές , αξίες, ανώτερα ιδανικά με στόχο τη δημιουργία ηθικών χαρακτήρων με ανθρωπιστική συμπεριφορά.

§  «Σφυρηλάτηση» δημοκρατικής συνείδησης , σεβασμός στην αρχή της πλειοψηφίας , στην αντίθετη άποψη , διάθεση συμμετοχής στα κοινά , ενεργοποίηση και διάθεση προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.

§   Καλλιέργεια φιλοπατρίας με ανάδειξη της ιστορικής πορείας του έθνους , των κατακτήσεων σε όλα τα επίπεδα δράσης (οικονομικό , πολιτικό , κοινωνικό), των στοιχείων που συνθέτουν την εθνική φυσιογνωμία ενός λαού(γλώσσα, ιστορία, παράδοση) και προβολή της ανάγκης διαφύλαξής τους.

§   Επαφή με τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα , διάλογος για επίκαιρα θέματα , που συνδέονται με τις εφηβικές ανησυχίες και προβληματισμούς , προσέγγιση τους με ειλικρινή διάλογο μεταξύ εκπαιδευτικών- μαθητών.

§  Ποιοτική διδασκαλία με εξειδικευμένο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό , νέες και ελκυστικές μεθόδους διδασκαλίας, αναβαθμισμένη υλικοτεχνική υποδομή και σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις .

§  Αντιμετώπιση του μαθητή ως πολύπλευρης προσωπικότητας και όχι ως απρόσωπης μονάδας .

§  Επιλογές δημιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των μαθητών (αθλητισμός, καλλιτεχνικές δραστηριότητες ).

§  Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός , με παροχή σημαντικών πληροφοριών για την αγορά εργασίας και ανάδειξη των κλίσεων , των ενδιαφερόντων και των οραμάτων των μαθητών.

      
                             Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος