Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Τεχνολογία (Σχεδιάγραμμα)Τεχνολογία

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΘετικά αποτελέσματα

§    Εκμετάλλευση φυσικών δυνάμεων , με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωή του.

§    Ανακάλυψη νέων πηγών ενέργειας.

§  Η μηχανή αύξησε την παραγωγή αγαθών και τα έκανε φθηνότερα και πιο προσιτά σε μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες.


§  Αυξήθηκε ο αριθμός των επαγγελμάτων , βελτιώθηκε η οικονομία ατόμων και κρατών , με αποτέλεσμα την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.


§  Αυξάνεται το ενδιαφέρον του ανθρώπου για την επιστήμη , διευρύνεται η επιστημονική έρευνα.

§    Καταπολεμάται ο αναλφαβητισμός , ο άνθρωπος αποδεσμεύεται από τις προκαταλήψεις , αναπτύσσει τον ορθολογισμό  και την κριτική σκέψη.


§    Απελευθερώνεται πνευματικά ο άνθρωπος , γιατί οι τέχνες και τα γράμματα διαδίδονται σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. Έχει καθημερινή ενημέρωση από και για όλο τον κόσμο(έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, Διαδίκτυο).

§ Αυξήθηκε ο ελεύθερος  χρόνος και ο άνθρωπος αναπαύεται και ψυχαγωγείται περισσότερο.

§ Διευρύνθηκε και εδραιώθηκε η δημοκρατία με τα Μ.Μ.Ε.(ενημέρωση, ανάπτυξη διαλόγου, έλεγχος  της εξουσίας ) τη συμμετοχή όλο και πιο πλατιών μαζών  στα βιομηχανικά αγαθά , στην παραγωγική και οικονομική διαδικασία.


§  Βελτίωση ποιότητας ζωής με την παρεχόμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και την απόκτηση καταναλωτικών αγαθών.

§ Περιορισμός της χειρωνακτικής εργασίας και του μυϊκού μόχθου , βελτίωση των συνθηκών εργασίας.

§ Διεύρυνση του ελεύθερου χρόνου , ευαισθητοποίηση και συμμετοχή στην επίλυση γενικότερων κοινωνικών προβλημάτων.

§  Ευκολότερη επικοινωνία των ανθρώπων με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα συστήματα υψηλής τεχνολογίας.

§   Οι εθνικές ιδιομορφίες συγκεράστηκαν και διαμορφώθηκε ο παγκόσμιος πολιτισμός , ο παγκόσμιος άνθρωπος και η παγκόσμια κοινή γνώμη.


Αρνητικά αποτελέσματα

§ Ο άνθρωπος αντικαταστάθηκε από τη μηχανή στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας.

§   Οι οικονομικά ασθενέστερες χώρες  εξαρτώνται από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες.

§ Όταν ο όγκος της παραγωγής δεν απορροφάται , σημειώνονται οικονομικές κρίσεις με σοβαρές κοινωνικές , πολιτικές , πολιτιστικές συνέπειες.

§ Δημιουργήθηκαν παντοδύναμες επιχειρήσεις μονοπωλιακού τύπου με συνέπεια τη συνένωση κεφαλαίων που πλήττουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

§  Το άτομο χάνει την αίσθηση της προσωπικής δημιουργίας και γίνεται εκτελεστής των εντολών της μηχανής.

§   Η εργασία τυποποιείται και οδηγεί στην πλήξη και την ανία.

§   Η τεχνολογία αυξάνει τη μαζική παραγωγή προϊόντων και  καλλιεργεί με τη διαφήμιση την επικράτηση του υλιστικού πνεύματος.

§   Αύξηση τεχνολογικών γνώσεων , χωρίς παράλληλη καλλιέργεια του εσωτερικού κόσμου.

§ Ο πολυκερματισμός της γνώσης και η εξειδίκευση δεν επιτρέπουν την ανθρωπιστική παιδεία και τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσωπικότητας.

§   Πνευματική αδράνεια και αποδυνάμωση της κρίσης, γιατί η μηχανή υποκατέστησε την ανθρώπινη σκέψη.

§   Εκβιομηχανισμός και εμπορευματοποίηση της τέχνης.

§ Αβεβαιότητα για το μέλλον, λόγω των ραγδαίων ρυθμών εξέλιξης που ο άνθρωπος αδυνατεί να παρακολουθήσει.

§ Άγχος , από την προσπάθεια κάλυψης των αυξημένων πραγματικών αλλά και πλασματικών αναγκών.

§   Απομόνωση , αδιαφορία , παθητικότητα.

§   Μείωση ελεύθερου χρόνου , καθώς χρησιμοποιείται για δεύτερη εργασία και σπαταλάται ως μέσο εκτόνωσης σε τυποποιημένη και φτηνή διασκέδαση.

§ Έλλειψη ηθικών αξιών και αρχών , κυριαρχία παθών , καταπάτηση των ανθρώπινων ελευθεριών κα δικαιωμάτων.

§ Ατροφία κοινωνικών σχέσεων και επικοινωνίας. Σχέσεις  επιφανειακές που χαρακτηρίζονται από ωφελιμισμό , έλλειψη ανεκτικότητας και συνεργασίας.


§   Αστυφιλία με οδυνηρά φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας (βία, εγκληματικότητα).

§   Μ.Μ.Ε. καλλιεργούν το φανατισμό , το μεσσιανισμό , επιβάλλουν ηγέτες , καταργούν το διάλογο, αποπροσανατολίζουν το λαό από σημαντικά προβλήματα, εξυπηρετούν συμφέροντα και σκοπιμότητες.

§ Οικολογικό πρόβλημα, λόγω της παράλογης εκμεταλλεύσης της φύσης αλλά και της ρύπανσής της με κάθε είδους απόβλητα.

§   Κίνδυνος μαζικού ολέθρου, λόγω της απέραντης δύναμης της πυρηνικής ενέργειας.

§ Απομάκρυνση του ατόμου από τη φύση, με δυσάρεστες επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική του υγεία.


                               Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος