Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

18 Απρ 2012

Έκθεση " Συνοχή "ΣΥΝΟΧΗ


Συνοχή ονομάζεται το στενό δέσιμο μεταξύ προτάσεων, περιόδων, παραγράφων, νοηματικών ενοτήτων ή μερών ενός κειμένου, ώστε η ροή του λόγου να είναι απρόσκοπτη και να πραγματώνεται με λογικό και φυσικό τρόπο. Η συνοχή υλοποιείται με:v    Τη χρήση διαρθρωτικών λέξεων και φράσεων π.χ:
Η εκμετάλλευση της φύσης είναι απαραίτητη, γιατί αποτελεί το βασικό τροφοδότη όλων των ανθρώπινων ενεργειών. Η αλόγιστη όμως χρήση των φυσικών πόρων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους.


v    Τη χρήση αντωνυμιών που αντικαθιστούν προηγούμενες λέξεις π.χ.:
Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αναδεικνύει τις κλίσεις του ανθρώπου και τον καθοδηγεί σωστά στην αγορά εργασίας. Με τη συνδρομή του αποφεύγονται άστοχες επιλογές και τίθενται οι βάσεις της επαγγελματικής αποκατάστασης.


v    Την επανάληψη λέξεων / φράσεων π.χ.:
Η τεχνολογία ανοίγει νέους δρόμους στις μορφές της ανθρώπινης επικοινωνίας. Μορφές που χάρη στην ποικιλία τους δημιουργούν τις προϋποθέσεις για αναβάθμιση των ανθρώπινων σχέσεων.


v    Τη χρήση συνώνυμων λέξεων π.χ.:
Η διαφήμιση χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους, για να σαγηνεύσει το δέκτη και να τον οδηγήσει στην αγορά του προϊόντος. Με τις τεχνικές της παρακάμπτεται η λογική και προκαλούνται συναισθηματικές αντιδράσεις.

v Τη χρήση λέξεων με σχετικό εννοιολογικό περιεχόμενο (γενικότεροι ή ειδικότεροι όροι κ.λπ.) π.χ.:
Τα ηλεκτρονικά επιτεύγματα διαδραματίζουν πλέον καθοριστικό ρόλο στη ζωή μας. Οι υπολογιστές είναι μόνο μία μικρή ένδειξη για όσα η τεχνολογία μας επιφυλάσσει στο άμεσο μέλλον.


v    Τη νοηματική συνάφεια ιδεών π.χ.:
Η εξέλιξη στο χώρο της ιατρικής επιστήμης είναι καθημερινή και αλματώδης. Ασθένειες που πριν κάποια χρόνια στοίχιζαν τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους είναι πλέον ιάσιμες.

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος