Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Απρ 2012

Έκθεση " Επιστημονικά είδη - Αποδεικτικό δοκίμιο "

                                        Επιστημονικά είδη - Αποδεικτικό δοκίμιο


Επιστημονικά είδη
Αποδεικτικό Δοκίμιο

Συγγραφέας

ειδικός επιστήμονας


άνθρωπος των γραμμάτων ή των τεχνώνΣκοπιά

αυστηρά αντικειμενική εξέταση και διεξοδική έρευνα όλων των πτυχών του θέματος.


απόπειρα αντικειμενικής προσέγγισης σε συνδυασμό με την κατάθεση υποκειμενικών απόψεων και την επιλεκτική προβολή ορισμένων πλευρών του θέματος.


Έκταση

μεγάλη έκταση


μικρή – μέση έκταση


Σκοπός

μετάδοση γνώσεων


καλλιέργεια προβληματισμούΤρόποι πειθούς

χρήση λογικών μέσων πειθούς (επίκληση στη λογική, επίκληση στην αυθεντία) και τεκμηρίωση των ιδεών


χρήση κυρίως λογικών μέσων πειθούς και επιλεκτική χρήση συναισθηματικών μέσων

Γλώσσα

αναφορική λειτουργία της γλώσσας, χρήση ειδικού λεξιλογίου


αναφορική λειτουργία της γλώσσας με ορισμένα στοιχεία ποιητικής χρήσης και εκφραστικής επιμέλειας


Ύφος

επίσημο ύφος, ουδέτερος τόνος


επίσημο ύφος και πιθανή χρήση προσωπικού τόνου

Κοινό

επιστημονική κοινότητα, ειδικό κοινό


ευρύ κοινό

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος