Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

21 Απρ 2012

Έκθεση " Θέμα - Κατευθυντήρια ιδέα "ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΙΔΕΑ                                                
Θέμα του κειμένου ονομάζεται το πρόβλημα, το φαινόμενο ή η έννοια κ.λπ. που απασχολεί το συγγραφέα και ως κατευθυντήρια ιδέα (θέση) ορίζεται η στάση που ο ίδιος υιοθετεί απέναντι στο θέμα.
Σε κείμενα που αναπτύσσονται με παραγωγική συλλογιστική πορεία (γενικό – ειδικό) η θέση βρίσκεται στον πρόλογο, ενώ σ’ όσα αναπτύσσονται με επαγωγική συλλογιστική πορεία (ειδικό – γενικό) στον επίλογο.


Η δήλωση του θέματος πρέπει να γίνεται με τη μορφή ονοματικής φράσης, ενώ η δήλωση της θέσης πρέπει να έχει τη μορφή αξιολογικής ή ερμηνευτικής κρίσης.

            

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος