Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Απρ 2012

Έκθεση " Ρήματα Περίληψης "  ΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

                                     
Ο συγγραφέας, αρθρογράφος, κ.λπ.:

     §διατυπώνει τη γνώμη, προτείνει, δηλώνει, ανακοινώνει


     §  αναφέρει, μνημονεύει, παραθέτει

§  σχολιάζει, ερμηνεύει

§  παρατηρεί, διαπιστώνει

§  ορίζει, προσδιορίζει, καθορίζει

§   αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί

§   εξηγεί, αιτιολογεί

§  ονομάζει, αποκαλεί, χαρακτηρίζει

§  συγκρίνει, αντιθέτει, αντιπαραθέτει, αντιπαραβάλλει

§υποστηρίζει, επιχειρηματολογεί, υπεραμύνεται, συμφωνεί με, ανασκευάζει, απορρίπτει, αντικρούει, αντιτείνει, αντιπροτείνει

§  τεκμηριώνει, αποδεικνύει, στηρίζει (την άποψη του)

§   κρίνει, αξιολογεί, αποτιμά

§   βεβαιώνει, ισχυρίζεται, αποφαίνεται

§   σημειώνει, τονίζει, επισημαίνει, υπογραμμίζει


§   πραγματεύεται, εξετάζει, ασχολείται

§   αναλύει, αναπτύσσει

§   διαιρεί, ταξινομεί

§  απαριθμεί, συμπληρώνει, προσθέτει

§   αφηγείται, διηγείται

§   περιγράφει

§   ρωτά

§   υποδεικνύει, προτείνει, συμβουλεύει, συστήνει

§   τελειώνει, καταλήγει, συμπεραίνει, ανακεφαλαιώνει
          

                      Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος