Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

5 Απρ 2012

" Το μεροκάματο της σφήνας " Περίληψη


                                           « Το μεροκάματο της σφήνας »


                                                                                                                                          Περίληψη

Στο κείμενο παρουσιάζεται ο τρόπος άσκησης των επαγγελμάτων του ταχυμεταφορέα  και του διανομέα. Αρχικά, επισημαίνεται η καθημερινή παρουσία τους στους δρόμους, η ευχέρεια τους να κυκλοφορούν παντού και η δυνατότητα παροχής διαφόρων υπηρεσιών. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της συμπεριφοράς των ελλήνων οδηγών, καθώς και οι κίνδυνοι που διατρέχουν από την ταχύτητα, την έλλειψη προσοχής και την υπέρμετρη αυτοπεποίθηση τους. Παράλληλα, τονίζεται το νεαρό της ηλικίας τους, η προσωρινή ή μόνιμη ενασχόληση τους με το συγκεκριμένο επάγγελμα, η είσοδος γυναικών στο χώρο, η σχέση αντιπαλότητας με τους οδηγούς αυτοκινήτων και η ανεκτικότητα της τροχαίας στις παραβάσεις τους.                                        Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος