Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

10 Απρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Αυτογνωσία (Σχεδιάγραμμα)


ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ


     

Είναι η γνώση από τον ίδιο τον άνθρωπο των σωματικών, πνευματικών και ψυχικών ικανοτήτων που διαθέτει, ώστε ανάλογα μ΄ αυτές να ρυθμίζει τη σκέψη, τις πράξεις και τη συμπεριφορά του.


    Οι ευεργετικές συνέπειες της αυτογνωσίας


Αξιολόγηση του εαυτού μας, εντοπισμός όλων των πτυχών της προσωπικότητας μας και δημιουργία των βάσεων για την ολοκλήρωση της.

v   Απόκτηση θάρρους και αποφασιστικότητας, απαραίτητων στοιχείων για την άσκηση αυτοκριτικής. Υπερνίκηση εγωϊσμού και φόβων και ανάληψη ευθυνών για συνέπειες των πράξεων.

v  Κατάρτιση λογικών σχεδίων για το μέλλον , διαμόρφωση στόχων ανάλογων με τις δυνατότητες του ατόμου, αποφυγή της αποτυχίας και του οδυνηρού συναισθήματος της απογοήτευσης.

v    Η ενδοσκόπηση συντελεί στην κατανόηση της ανθρώπινης φύσης και κατ΄ επέκταση στη συνειδητοποίηση της έννοιας «άνθρωπος», του προορισμού και των ορίων του

v    Αναβάθμιση των κοινωνικών σχέσεων μέσω της επαφής ανθρώπων με ισορροπημένες και υγιείς προσωπικότητες.
    

Εμπόδια για την κατάκτηση της αυτογνωσίας

v  Η αδυναμία σύγκρουσης με τον εαυτό μας και άσκησης κριτικής για λάθη και αδυναμίες.

v Η έλλειψη ελεύθερου χρόνου που απομακρύνει τον άνθρωπο από τον συνάνθρωπο και τον εαυτό του.
     
v Η εσφαλμένη διαπαιδαγώγηση με συνέπεια την ασθενή κρίση και την τυποποιημένη σκέψη.

v Ο συμβιβασμός με τα αλλοτριωτικά πρότυπα ζωής και τον εύκολο δρόμο της καλοπέρασης και της αδιαφορίας.

  Προϋποθέσεις απόκτησης της αυτογνωσίας

v    Συνεχής και σκληρός αυτοέλεγχος.

v    Διευρυμένοι πνευματικοί ορίζοντες, ψυχική γενναιότητα.

v    Απουσία εγωπάθειας.

v    Εσωτερική ελευθερία.

v    Διαρκής παρατήρηση του εαυτού μας και των κοινωνικών εξελίξεων.

v    Στροφή της εκπαίδευσης στα ανθρωπιστικά ιδανικά και στο σεβασμό της ανθρώπινης οντότητας.

Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος