Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

17 Απρ 2012

Έκθεση Α΄ Λυκείου " Τα εφόδια του νέου " (Κριτήριο Αξιολόγησης)« Τα εφόδια του νέου »


  

 Ο σημερινός νέος ζει σ’ ένα κόσμο υλικά και πνευματικά ανώτερο απ’ αυτόν που οι μεγαλύτεροι κληρονόμησαν. Είναι λοιπόν ευνοημένος, γιατί δε θα γνωρίσει το βαρύ σωματικό μόχθο και την υλική στέρηση, την ανελευθερία και την αμάθεια, που στο παρελθόν δυσκόλευαν τον υλικό και στένευαν τον πνευματικό βίο των ανθρώπων. Αντίθετα, η εποχή του επιφυλάσσει θαυμαστά επιτεύγματα, του εξασφαλίζει ανέσεις και του προσφέρει δυνατότητες, που οι προηγούμενοι ούτε να φανταστούν μπορούσαν.


  
  Η εποχή μας είναι λοιπόν γενναιόδωρη σε υλικά αγαθά αλλά φειδωλή σε πνευματικά και ηθικά. Κι αν ο νέος δεν αποκτήσει ισχυρά εσωτερικά αντίβαρα, το πιο πιθανό είναι πως η επιδίωξη της ευμάρειας όχι μόνο ευτυχία δε θα του φέρει αλλά αντίθετα θα αποτελέσει πηγή αξεπέραστων δυσκολιών και προβλημάτων.
  
 Για να αντισταθεί ο νέος στις απειλές των καιρών, πρέπει να διαθέτει πνεύμα καλλιεργημένο και γόνιμο. Έχει ανάγκη από κριτική και αδογμάτιστη σκέψη, που θα συνδυάζει αρμονικά γνώσεις πολυμερείς και εξειδικευμένες. Οι πρώτες θα θρέψουν το λογικό του με τους παλιούς και νέους πνευματικούς καρπούς, ώστε να βλέπει τα πράγματα ολόπλευρα και σφαιρικά. Οι δεύτερες θα τον οπλίσουν με ικανότητες που είναι απαραίτητες στον επαγγελματικό στίβο και χρήσιμες για την αντιμετώπιση των καθημερινών δυσκολιών.
  
 Από την άλλη, η ψυχή του θα αντέξει στις προκλήσεις και στους πειρασμούς, μόνο αν γονιμοποιηθεί με ανώτερα ιδανικά και μόνο αν φωτιστεί με εντιμότητα, φιλαλληλία και ανιδιοτέλεια. Τις αξίες αυτές πρέπει να γνωρίσει ο νέος, σε αυτές πρέπει να πιστέψει και αυτές να αγαπήσει, αν πραγματικά επιθυμεί να διατηρήσει στην ψυχή του τη θέρμη, τη δροσιά και τον παλμό της νιότης.
  
 Ακόμα, μπροστά στο κλίμα επανάπαυσης και ιδιώτευσης που επικρατεί είναι απαραίτητο να αντιτάξει το όραμα για έναν καλύτερο κόσμο και τον αγώνα για την υλοποίηση του. Και στον αγώνα αυτό πρέπει να προσέλθει με διάθεση καλόπιστης κριτικής και εποικοδομητικής αμφισβήτησης, όχι μόνο με αρνήσεις αλλά κυρίως με προτάσεις. Γιατί η αντίθεση μπορεί να επισημάνει τα λάθη αλλά μόνο η θέση μπορεί να τα διορθώσει.


Ερωτήσεις


1. Να αποδώσετε περιληπτικά το κείμενο σε 80-100 λέξεις.


      2. Να βρείτε τον τρόπο ή τους τρόπους ανάπτυξης της πρώτης παραγράφου.


3. Να δώσετε έναν άλλο τίτλο στο κείμενο.


4. Ποια είναι σύμφωνα με το κείμενο τα εφόδια που πρέπει να διαθέτει ο νέος για μια αξιόλογη παρουσία στην κοινωνία των καιρών μας;


5.  Να αποδώσετε με κυριολεκτικό λόγο τρείς μεταφορικές φράσεις του κειμένου.


6. φέρει, θρέψουν : Να γράψετε από δύο απλά ή σύνθετα παράγωγα για κάθε μία από τις παραπάνω λέξεις.


7. Η εφηβεία αποτελεί μία από τις ομορφότερες αλλά και τις πιο δύσκολες περιόδους της ανθρώπινης ζωής. Ποια προβλήματα πιστεύετε ότι καλείται να αντιμετωπίσει ο σημερινός νέος σ’ αυτή την κρίσιμη καμπή της κοινωνικής του πορείας; Να αναπτύξετε τις απόψεις σας σε έκθεση 300 λέξεων.
                

                             Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος