Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

28 Μαΐ 2012

Πρόλογοι Επιστολής
ΠΡΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ


Εκπαίδευση

   Αξιότιμε, κύριε Υπουργέ,
  Με τη σημερινή μου επιστολή θα ήθελα να σκιαγραφήσω τη συνολική εικόνα της ελληνικής εκπαίδευσης, καθώς και να σας εκθέσω τις απόψεις μου σχετικά με το όραμα ενός αναβαθμισμένου εκπαιδευτικού συστήματος. Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, αποτελεί εδώ και καιρό ενεργό κύτταρο της ευρωπαϊκής κοινότητας και καλείται να ανταποκριθεί στις νέες προοπτικές και στις ιστορικές συγκυρίες. Ένας από τους φορείς με ιδιαίτερη σημασία για την επιτυχημένη παρουσία της χώρας μας σ’ αυτόν τον υπερεθνικό οργανισμό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα είναι η εκπαίδευση, η οποία θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να αποκτήσει ευρωπαϊκό χαρακτήρα και να προσαρμοστεί στο σημερινό κοινωνικοοικονομικό μοντέλο ζωής.Τέχνη
     Αξιότιμε, κύριε Υπουργέ,
  Με τη σημερινή μου επιστολή θα ήθελα να σας εκφράσω τους προβληματισμούς μου για την εικόνα των μνημείων αλλά και γενικότερα των αρχαιολογικών χώρων ανά την ελληνική επικράτεια. Η τέχνη υπήρξε συνοδοιπόρος του έθνους μας στη μακραίωνη ιστορική του πορεία. Σημαντικό κομμάτι της αποτελούν τα μνημεία, αυτές οι εμπνευσμένες δημιουργίες, οι κιβωτοί πολιτισμού και οι θεματοφύλακες της παράδοσης. Σήμερα όμως παρατηρείται  αδιαφορία και απαξίωση για τα μοναδικά καλλιτεχνήματα που προέρχονται από το κοντινό ή απώτερο παρελθόν.
     
                                 Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος