Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

23 Μαΐ 2012

Απλή και Διαδοχική Υπόταξη
ΑΠΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΥΠΟΤΑΞΗ

    Σε μία περίοδο λόγου είναι δυνατόν να υπάρχουν περισσότερες από μία προτάσεις, οι οποίες μπορεί να είναι κύριες ή δευτερεύουσες. Οι δευτερεύουσες προτάσεις δεν μπορούν να σταθούν στο λόγο μόνες τους και εξαρτώνται από κάποιον όρο της κύριας πρότασης και συνδέονται μ’ αυτήν με τον σύνδεσμο που τις εισάγει. Η σύνδεση μιας δευτερεύουσας με μία κύρια πρόταση λέγεται υποτακτική.
  Π.χ. Απαιτείται μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ένας υψηλός στόχος. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα αντιμετώπιζα τέτοια συμπεριφορά.

        
    Σε μία περίοδο λόγου, βέβαια, μπορεί να υπάρχει όχι μόνο απλή αλλά   και διαδοχική υπόταξη που καθιστά το λόγο πολυπλοκότερο και συνθετότερο. Στην περίπτωση αυτή μία ή δύο δευτερεύουσες προτάσεις υποτάσσονται σε μία άλλη δευτερεύουσα, η οποία με τη σειρά της συνδέεται υποτακτικά με την κύρια πρόταση.

      Π.χ. Θύμωσε, όταν έμαθε πως τον περιγελούσαν.
   
Εκτιμώ ότι η ομάδα μου θα κερδίσει, αφού βρίσκεται σε άριστη αγωνιστική κατάσταση.
 


                                   Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος