Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

10 Ιουλ 2012

Αντώνυμα


Αντώνυμα

1.      δίνω = παίρνω, εισπράττω, αποκομίζω

2.      δόση = λήψη

3.      παράδοση = παραλαβή

4.      διαδίδω = αποκρύπτω, συγκαλύπτω, αποσιωπώ

5.      δωρεοδόχος = δωρητής

6.      ενδοτικός = ανένδοτος, πεισματάρης

7.      ανέκδοτος = τυπωμένος, δημοσιευμένος

8.      ανανταπόδοτος = αμοιβαίος

9.      επίδοση = παραλαβή

10.  τάξη = αταξία,  αναστάτωση, αναρχία

11.  έκτακτος = κανονικός, τακτικός

12.  ανυπότακτος = πειθαρχικός, υποταγμένος

13.  αποτάσσομαι = παραδέχομαι, συντάσσομαι

14.  διαταγή = παράκληση, ικεσία, δέηση

15.  κατάταξη = ακαταστασία, ανακάτωμα

16.  υπόληψη = ανυποληψία

17.  περίληψη = ανάπτυξη, ανάλυση

18.  ευλάβεια = ασέβεια, ανευλάβεια

19.  ακατάληπτος = κατανοητός, αντιληπτός, ευνόητος

20.  ανυπόληπτος = ευηπόληπτος

21.  απόλαυση = δυσφορία, δυσαρέσκεια

22.  περιληπτικός = αναλυτικός, διεξοδικός, λέπτομερής

23.  εύληπτος = ακαταλαβίστικος, δυσνόητος

24.  διαφέρω =μοιάζω

25.  καταφέρομαι = επαινώ, εγκωμιάζω, επευφημώ

26.  περιφέρεια = κέντρο, μέση

27.  παράφορος = λογικός, εγκρατής, ψύχραιμος

28.  διένεξη = ομόνοια, σύμπνοια

29.  προσφέρω = παίρνω, αρπάζω

30.  διηνεκής = προσωρινός, παροδικός, εφήμερος, στιγμιαίος

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος