Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

15 Οκτ 2012

Παγκοσμιοποίηση (Επίλογος)


ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΕΠΙΛΟΓΟΣ


  Καταλήγοντας, η παγκοσμιοποίηση δημιουργήθηκε νομοτελειακά και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή πορεία και εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Απαιτείται όμως ιδιαίτερη προσοχή απέναντι της και δημιουργική αφομοίωση των επιδράσεων της, ώστε να μην καταστούν αυτές επιζήμιες για την πολιτιστική οντότητα και τη φυσιογνωμία ενός λαού. Άλλωστε ο υγιής κοσμοπολιτισμός χαρακτηρίζεται από την πολιτισμική ετερότητα και την κοινή σύμπραξη με απώτερη επιδίωξη την ισότιμη πολυεπίπεδη πρόοδο.

                              
                                    Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος