Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

4 Οκτ 2012

Περίληψη " Κράτος και Νεοέλληνες "



ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ





ΠΕΡΙΛΗΨH


 
  Στο κείμενο αιτιολογείται η σχέση αντιπαλότητας Νεοελλήνων και κράτους. Πρώτα παρουσιάζεται η θέση ενός πρώην δημόσιου υπαλλήλου, που εκτιμά πως οι Νεοέλληνες λατρεύουν την πατρίδα αλλά μισούν το κράτος. Αυτή η εχθρική συμπεριφορά  τεκμηριώνεται από τον ίδιο με την παράθεση παραδειγμάτων καταστροφής της δημόσιας περιουσίας και την αναφορά στην  παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας. Σύμφωνα με την άποψη του η αντιπαράθεση οφείλεται στην αναρχική φύση του Έλληνα. Ο συγγραφέας  όμως του κειμένου την αποδίδει αρχικά  στην καταπιεστική μορφή εξουσίας στις περιόδους δουλείας και στην τάση επιβολής του Έλληνα στους συμπατριώτες του, σε περίπτωση ανάληψης κάποιου αξιώματος. Επίσης στη στήριξη της διακυβέρνησης του κράτους σε ξενόφερτες μορφές διοίκησης  και όχι στην κοινότητα, ενός δημιουργημένου από Έλληνες διοικητικού μηχανισμού. Ως αιτίες  που ενισχύουν την εχθρότητα αναφέρονται ακόμη, η διαφθορά στην πολιτική ζωή και η αμφισβήτηση της έννοιας του κράτους σε παγκόσμια κλίμακα. Καταλήγοντας, ο συγγραφέας θεωρεί άδικο το χαρακτηρισμό των Ελλήνων ως αναρχικών.

                                                      Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος