Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

30 Οκτ 2012

" Η ανεργία των πτυχιούχων στη χώρα μας "                                           Παραδειγματικές περιλήψεις

                 
                           " Η ανεργία των πτυχιούχων στη χώρα μας "


   Στο κείμενο αναλύονται οι αιτίες ανεργίας των Ελλήνων πτυχιούχων. Αρχικά, επισημαίνονται ως παράγοντες δημιουργίας του φαινομένου η ασυμφωνία της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με τις κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις της χώρας, η ξεπερασμένη μορφή των παρεχόμενων γνώσεων και η αδιαφορία για την παροχή τεχνολογικής παιδείας. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ως αιτίες όξυνσης του προβλήματος η στάση της ελληνικής οικογένειας και οι κοινωνικές αντιλήψεις για τα επιστημονικά επαγγέλματα. Τέλος, τονίζεται και η καταλυτική συμβολή της αστικοποίησης αλλά και της υφής των χειρωνακτικών επαγγελμάτων στη διαιώνιση της κατάστασης.

                                    Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος