Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

17 Οκτ 2012

" Το Δίκαιο της Πυγμής " Περίληψη« Το Δίκαιο της Πυγμής »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
 


  Στο κείμενο αναπτύσσεται η θεωρία του δικαίου της πυγμής. Αρχικά, παρατίθεται η άποψη κάποιων υποστηρικτών της, σύμφωνα με την οποία η προσπάθεια βίαιης επιβολής της βούλησης και του συμφέροντος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την πρόοδο της ανθρωπότητας και έχει διαχρονική βάση. Στη συνέχεια παρατίθεται η αντίθετη άποψη του συγγραφέα που αμφισβητεί τη μελλοντική ισχύ της θεωρίας, καθώς ο ίδιος πιστεύει ότι κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξει η διαμορφωμένη κατάσταση με τη μεταβολή της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Παράλληλα, υποστηρίζεται ότι καθετί φυσικό δεν είναι απαραίτητα και σωστό και ότι η ανθρωπιά αναδεικνύεται με την ηθική συμπεριφορά και την αποφυγή χρήσης βίας.
                                       
                                                Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος