Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

9 Νοε 2012

Ιδέα - Παράγραφος (Παγκοσμιοποίηση)

"Η παγκοσμιοποίηση οδηγεί στο λεγόμενο παγκόσμιο χωριό και συνεπάγεται μεγαλύτερη  οικονομική αλλά και πολιτική και πολιτιστική αλληλεξάρτηση μεταξύ κρατών και λαών"

  Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί φορέα ενοποίησης της ανθρωπότητας με αποτέλεσμα να τίθενται οι βάσεις για την πολυεπίπεδη σχέση ανάμεσα σε χώρες και έθνη. Ετσι, σε καθημερινή βάση πραγματοποιούνται οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές, καθώς ειναι δύσκολο μια χώρα να πετύχει την αυτάρκεια και την ανεξάρτητη οικονομική πορεία. Παράλληλα, η εύκολη επικοινωνία δίνει ώθηση στις διπλωματικές επαφές των πολιτικών επιτελείων των κρατών , με απώτερο στόχο τη χάραξη μιας ενιαίας στρατηγικής για την αντιμετώπιση των οικουμενικής εμβέλειας προβλημάτων. Επιπρόσθετα, η αλληλογνωριμία των λαών είτε μέσω της άμεσης επαφής είτε με τη συνδρομή των μέσων επικοινωνίας ευνοεί την ανταλλαγή στοιχείων σχετικών με την κουλτούρα και το πολιτιστικό υπόβαθρο κάθε έθνους.

                                             Ιωἀννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος