Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

1 Δεκ 2012

Λακωνικότητα (Ολοκληρωμένο Θέμα)

                                               Λακωνικότητα


                                                   
                                               
                                                     
                                                                   

                                                 
    
  Η αρχαία Ελλάδα ήταν η κοιτίδα ενός σπουδαίου πολιτισμού αλλά η γενέτειρα αξιών και τρόπων ζωής αναλλοίωτων στο χρόνο. Μία από τις θεμελιώδεις αρχές της ήταν η έννοια του μέτρου, η επιλογή δηλαδή μιας ισορροπημένης συμπεριφοράς σε κάθε πτυχή της καθημερινής δράσης. Μία από τις ενσαρκώσεις αυτής της στάσης ζωής είναι και η λακωνικότητα, η οποία αφορά τη γλωσσική έκφραση αλλά αντανακλά και μια γενικότερη κοσμοθεωρία που διέπεται από λιτότητα, απλότητα και ουσία.

  Ο λακωνικός τρόπος έκφρασης έχει διαχρονική ισχύ και στη σημερινή εποχή έχει αποκτήσει μία ιδιαίτερη δυναμική ευνοημένος από την κοινωνική "ατμὀσφαιρα". Κατά πρώτο λόγο, με τη συνδρομή του κερδίζεται πολύτιμος χρόνος, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στις κοινωνίες της ταχύτητας, καθώς αποκαλύπτονται γρηγορότερα όλες οι πλευρές των θεμάτων-προβλημάτων και εξάγονται ασφαλή συμπεράσματα. Επιπλέον, η σαφής, κυριολεκτική και πυκνή μορφή λόγου συμβάλλει στην άμεση κατανόηση του θέματος και στη δυνατότητα διατύπωσης συμπαγούς και ολοκληρωμένης επιχειρηματολογίας.

  Αξίζει να σημειωθεί και η συμβολή της στο να παρακολουθούν οι ακροατές, οι συνομιλητές και οι αναγνώστες με περισσότερο ενδιαφέρον τη διαπραγμάτευση του θέματος. Ο σύντομος άλλωστε  και περιεκτικός λόγος γίνεται εύκολα κατανοητός και δεν κουράζει, όπως η φλυαρία και η αμετρολογία αλλά και "πυροδοτεί"τον γόνιμο διάλογο που οξύνει την κρίση. Έτσι, προωθείται και ο γόνιμος προβληματισμός, η τάση ώριμης  αξιολόγησης γεγονότων και καταστάσεων και αποφεύγεται η "νάρκωση"της σκέψης που επιδιώκουν έντεχνα οι μηχανισμοί πληροφόρησης.

  Στην πολιτική ζωή εξάλλου χάρη στη λακωνικότητα αποφεύγεται ο γριφώδης λόγος που υπονομεύει τη δημοκρατία και προβάλλονται ξεκάθαρα οι πολιτικές θέσεις και απόψεις. Μ'αυτόν τον τρόπο ευνοείται και η ενεργοποίηση του πολίτη με στόχο τη συμμετοχή στην προσπάθεια συνδιαμόρφωσης του κοινωνικοπολιτικού σκηνικού. Τέλος, η λακωνικότητα αποτελεί και στοιχείο που μπορεί να χαρακτηρίσει τον Έλληνα και να συντελέσει στη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας σε καιρούς έντονων πολιτιστικών επιρροών από τις δυτικές;κοινωνίες.

  Καταλήγοντας, η λακωνικότητα έχει θετικές προεκτάσεις σε ατομική και κοινωνική κλίμακα. Σήμερα είναι ιδιαίτερα επίκαιρη, καθώς οι έντονοι καθημερινοί ρυθμοί και ο περιορισμένος χρόνος απαιτούν ακρίβεια στην έκφραση αλλά και άμεση αφομοίωση των ποικίλων ερεθισμάτων. Η χρήση της όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση, αφού απαιτεί συνεχή πνευματική προσπάθεια και γλωσσική παιδεία.
                                             
                                        Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος