Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

17 Φεβ 2014

Έκθεση Α΄ Λυκείου "Γλωσσομάθεια" (Ολοκληρωμένο Θέμα)                                             Γλωσσομάθεια  

  Σε παλαιότερες εποχές η γνώση μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών ήταν προνόμιο λίγων ανθρώπων. Σήμερα όμως οι συνθήκες ζωής έχουν διαφοροποιηθεί ριζικά. Η μόρφωση αποτελεί κοινό κτήμα, τα σύνορα καταργούνται, η επικοινωνία μεταξύ των λαών πραγματοποιείται σε καθημερινή βάση, οι επαγγελματικές απαιτήσεις αυξάνονται καθιστώντας πλέον τη γλωσσομάθεια αναπόδραστη ανάγκη αλλά και απαραίτητο γνωστικό εφόδιο.
   
  Τι προσφέρει, λοιπόν η γνώση ξένων γλωσσών; Σε πρώτη φάση, συντελεί στην αύξηση των γνώσεων, καθώς ευνοεί την επαφή με νέες ιδέες, καλλιεργεί τη νόηση και επεκτείνει τους πνευματικούς ορίζοντες. Παράλληλα, αποτελεί μέσο συνεννόησης με πολίτες άλλων χωρών για επαγγελματικούς λόγους ή σε περιπτώσεις ταξιδιών. Ακόμη είναι χρήσιμη σε όσους αναζητούν πληροφοριακό υλικό στην ξένη βιβλιογραφία ή επιθυμούν να διεκδικήσουν με μεγαλύτερες αξιώσεις επαγγελματική αποκατάσταση. Βέβαια ας μην ξεχνάμε ότι κάποια επαγγέλματα όπως αυτό του μεταφραστή, του διερμηνέα ή του ξεναγού δεν υφίστανται χωρίς τη γλωσσομάθεια.
   
   Με τη συνδρομή της δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με τη νοοτροπία και τον πολιτισμό άλλων εθνών και κατανόησης της κοσμοθεωρίας τους. Έτσι αναπτύσσονται σχέσεις συνεργασίας και αλληλεγγύης και θεωρητικά τουλάχιστον τίθενται οι βάσεις της ειρηνικής συνύπαρξης. Επιπρόσθετα, ο πολιτισμός ενός λαού μέσω της αλληλεπίδρασης  μπορεί να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη του. Τέλος, η γλωσσομάθεια βοηθά το άτομο να αντιληφθεί την αξία κάθε γλώσσας αλλά και να συνειδητοποιήσει τη μοναδικότητα της μητρικής του γλώσσας στο σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
   
  Η γλωσσομάθεια όμως εγκυμονεί και αρκετούς κινδύνους. Αυτό συμβαίνει όταν δίνουμε βαρύτητα σ' αυτήν και όχι προτεραιότητα στη σωστή και ολοκληρωμένη εκμάθηση της μητρικής γλώσσας. Έτσι οδηγούμαστε στην άκριτη υιοθέτηση ξένων λέξεων και  σταδιακά στη γλωσσική εξάρτηση από τα εξελιγμένα σε οικονομικό επίπεδο κράτη. Ενώ προωθούνται ταυτόχρονα ο μιμητισμός και η ξενομανία που υπονομεύουν την παράδοση και τις αξίες ενός έθνους και αλλοιώνουν την πολιτιστική του ταυτότητα.
   
  Επιλογικά, η γλωσσομάθεια αποτελεί απαίτηση των καιρών,  μέσο επαγγελματικής κατάρτισης και κοινωνικής προσαρμογής. Όπως όμως σε κάθε περίπτωση όλα είναι  θέμα σωστών χειρισμών. Απαραίτητη, λοιπόν,  για τη δημιουργική αξιοποίηση της είναι  η σωστή και ολοκληρωμένη εκμάθηση της μητρικής γλώσσας και η γόνιμη αφομοίωση των ξένων γλωσσικών στοιχείων με στόχο   μια ποιοτική γλωσσική παιδεία.


                                       Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)
                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος