Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

14 Μαΐ 2014

Έκθεση Β΄ Λυκείου - Μέσα Ενημέρωσης ( Ιδέα - Παράγραφος )" Η υπερεξέλιξη των μέσων ενημέρωσης αποτελεί υπόσχεση ελευθερίας αλλά και απειλή νέας δουλείας "
                                                                        
                                                                      

  Η ραγδαία πρόοδος των οπτικοακουστικών μέσων δημιουργεί προϋποθέσεις διεύρυνσης της ελευθερίας αλλά κρύβει και τον κίνδυνο της πνευματικής υποδούλωσης. Από τη μια, η λειτουργία τους δίνει τη δυνατότητα αδέσμευτης έκφρασης σκέψεων, θέσεων και αντιλήψεων, προωθώντας έτσι μια βασική αρχή της δημοκρατίας του πολιτεύματος που εγγυάται τις ανθρώπινες ελευθερίες. Παράλληλα, με την προσφορά σφαιρικής και πολυεπίπεδης πληροφόρησης, ο πολίτης διαμορφώνει άποψη, κρίνει, συγκρίνει, αξιολογεί και αντιστέκεται σθεναρά στην προσπάθεια ιδεολογικής χειραγώγησης από την εκάστοτε εξουσία.Τέλος, τα μέσα καταργούν τα σύνορα και καθιστούν δυνατή την επικοινωνία χωρίς φραγμούς και συμβάσεις. Από την άλλη όμως η συχνή υποταγή τους σε οικονομικές και πολιτικές πιέσεις υπονομεύει την ελευθερία, καθώς με την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση επιδιώκεται ο έλεγχος της σκέψης και της συνείδησης των δεκτών. Επιπρόσθετα, ο άνθρωπος υποδουλώνεται μέσω της διαφήμισης στην καταναλωτική νοοτροπία και γίνεται δέσμιος των υλικών αγαθών και της τάσης για καλοπέραση. Οι ενέργειες και οι στόχοι του, τελικά, αποτελούν μίμηση των προβαλλόμενων προτύπων συμπεριφοράς και όχι υπεύθυνη, ελεύθερη και συνειδητή επιλογή.

                                          Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος