Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

20 Ιουν 2014

Έκθεση Α' Λυκείου - Γέλιο ( Πρόλογος)
                                     
                                                   Γέλιο                                             
                           
                                               Πρόλογος   Το γέλιο είναι μια πηγαία και αυθόρμητη αντίδραση του ανθρώπου σε κάποια ερεθίσματα που του δίνει καθημερινά το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και αναπτύσσει τη δράση του. Πρόκειται για κάτι τόσο απλό αλλά και τόσο σημαντικό ταυτόχρονα, καθώς είναι σε θέση να αλλάξει τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου, να ευνοήσει την επικοινωνία και να διαμορφώσει μια αισιόδοξη οπτική της ζωής. Σήμερα, βέβαια, το γέλιο αλλά και το απλό χαμόγελο τείνουν να εκλείψουν, αφού η οικονομική δυσπραγία και η πληθώρα προβλημάτων που προκύπτουν εξαιτίας της δημιουργούν έναν τύπο ανθρώπου με βασικά χαρακτηριστικά την κατήφεια, την εσωστρέφεια και τη μελαγχολική διάθεση.

                                      Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος