Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Αυγ 2014

Έκθεση Α' Λυκείου: Κοινωνικοποίηση ( Πρόλογος )


                                                    Κοινωνικοποίηση
                                                 
                                                     
                                                        Πρόλογος


  Ο άνθρωπος ολοκληρώνεται ως ύπαρξη με την ένταξη, την προσαρμογή του και την προσφορά του  σ´ ένα κοινωνικό σύνολο. Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως κοινωνικοποίηση, πραγματοποιείται σταδιακά και αφού το άτομο έχει " εξοπλιστεί " με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να είναι σε θέση να περάσει με επιτυχία στο επόμενη και ευρύτερη κάθε φορά ανθρώπινη ομάδα. Τα τελευταία χρόνια οι ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ζωής έχουν μεταβάλλει σημαντικά τον τρόπο υλοποίησης της κοινωνικοποίησης, καθώς και τους φορείς της, ενώ ταυτόχρονα οι επικρατούσες συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την αρμονική ενσωμάτωση των νέων στον κοινωνικό " ιστό ".


                                         Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος