Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

31 Οκτ 2014

Έκθεση Β΄ Λυκείου - Παράγραφοι Θεμάτων ( Χαρακτηριστικά Κριτικής Σκέψης )Χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης
  

  

 Ο άνθρωπος που διαθέτει κριτική σκέψη διακρίνεται αρχικά από την ικανότητα αποκωδικοποίησης των ποικίλων ερεθισμάτων και την επιλογή όσων ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στη συγκρότηση της αντίληψης του για τη ζωή. Είναι σε θέση ακόμη να διαχωρίσει τα ουσιώδη από τα επουσιώδη και να επικεντρώνει την προσοχή του στη βαθύτερη ουσία των ζητημάτων, φτάνοντας πιο κοντά στην επίλυση τους. Μπορεί επίσης να αιτιολογεί τις θέσεις του με την παράθεση αποδεικτικού υλικού, επιδεικνύοντας συγχρόνως πνευματική ευελιξία και αμφισβητώντας δημιουργικά τις διακινούμενες απόψεις.
    
                                                             Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος