Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

31 Οκτ 2014

Έκθεση Β΄Λυκείου - Τύπος (Ιδέα - Παράγραφος)

Ιδέα - Παράγραφος

 Στόχος του τύπου είναι η σφαιρική ενημέρωση και ο έλεγχος της εξουσίας.


Στόχος του τύπου είναι η σφαιρική ενημέρωση και ο έλεγχος της εξουσίας. Προσεγγίζει ολόπλευρα τον καθημερινό βίο, καθώς στις σελίδες του υπάρχουν αναφορές για γεγονότα και εξελίξεις σ’ όλα τα θέματα που αφορούν την οικονομική, πολιτική και κοινωνική πλευρά της καθημερινότητας. Παράλληλα, εκτός από την παρουσίαση των ειδήσεων υπάρχει και ο σχολιασμός τους από δημοσιογράφους και ανθρώπους του πνεύματος και έτσι ο πολίτης μπορεί όχι μόνο να πληροφορηθεί αλλά και να εμβαθύνει με αποτέλεσμα την καλλιέργεια της κρίσης και την ενεργοποίηση του προβληματισμού του. Επιπρόσθετα, ο τύπος αποτελεί θεματοφύλακα της δημοκρατίας, αφού ασκεί έλεγχο στις πράξεις της εξουσίας και επισημαίνει λανθασμένες ενέργειες ή παραλείψεις της. Έτσι, μετατρέπεται σε μοχλό πίεσης προς τους κυβερνώντες, οι οποίοι καλούνται να σεβαστούν τις αρχές του δημοκρατικού πολιτεύματος, να ενεργούν πάντοτε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας και να επιδιώκουν την εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος και τη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών.
                                           Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος