Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Δεκ 2014

Έκθεση Α' Λυκείου - Διάλογος (Πρόλογος)                                                        Διάλογος

                                  
                                                                    

                                                          Πρόλογος


      Η επικοινωνία είναι μια καθημερινή ανάγκη της ανθρώπινης ζωής. Ο διάλογος είναι το μέσο υλοποίησης της και η βάση για κάθε ατομική και συλλογική δραστηριότητα. Εφόσον μάλιστα τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις, ο διάλογος έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς αναβαθμίζει προσωπικότητες, εξελίσσει θεσμούς και συντελεί στην κοινωνική γαλήνη. Σήμερα όμως σε μια εποχή κρίσης της επικοινωνίας, ο διάλογος είτε υποχωρεί σταδιακά είτε δε διαθέτει ποιότητα και ουσία.

                                              Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος