Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

31 Δεκ 2014

Έκθεση Β΄ Λυκείου - Βιβλίο (Επίλογος)


                                        Βιβλίο - Μέσα Ενημέρωσης


                                                   Επίλογος  Συνοψίζοντας, η συνεισφορά του βιβλίου στην ανάπτυξη του πολτισμού  και στην εξελικτική πορεία της ανθρωπότητας είναι ανεκτίμητη. Το ίδιο σημαντικός και ιδιαίτερα σήμερα είναι και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης στην εσωτερική καλλιέργεια του ατόμου και στην ενεργό συμμετοχή του στα κοινωνικά δρώμενα. Επομένως, μέσα και βιβλίο δεν πρέπει να έχουν μία ανταγωνιστική σχέση αλλά αντίθετα να συνυπάρχουν στην καθημερινότητα του ατόμου και να προσφέρουν πνευματικά ερεθίσματα συμβάλλοντας στη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

                                               Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος