Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

26 Ιαν 2015

Έκθεση Β' Λυκείου - Ανεργία (Επίλογος Ομιλίας)


                                                      Ανεργία

                                           
                                                    Επίλογος Ομιλίας

 Φίλες και φίλοι,

  Η ανεργία ως γέννημα των υφιστάμενων κοινωνικοπολιτικών συγκυριών σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς και των επιβαλλόμενων από τους ισχυρούς οικονομικών στρατηγικών αλλά και της έλλειψης ρεαλιστικής πολιτικής από την εγχώρια πολιτική ηγεσία έχει προκαλέσει σοβαρούς τριγμούς στη χώρα μας. Δε χρειάζεται όμως να μας καταβάλλει η απογοήτευση αλλά αντίθετα καλούμαστε να "εξοπλιστούμε" ως άτομα με τα κατάλληλα επαγγελματικά εφόδια αλλά και να διεκδικήσουμε, μέσω της συμμετοχής στα κοινά και της κατάθεσης προτάσεων, από την κρατική εξουσία την εκπόνηση και εφαρμογή ενός βιώσιμου και  εναρμονισμένου με τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, οικονομικού προγράμματος, με απώτερο στόχο, την ανάπτυξη.
                                                                           
                                                                Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 

                                   Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )             

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος