Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

3 Ιαν 2015

Έκθεση Β΄ Λυκείου - Δημοσιογραφική Δεοντολογία (Επίλογος)


                                      Δημοσιογραφική Δεοντολογία

                                                      

                                                        Επίλογος  Καταλήγοντας, η δημοσιογραφία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της σύγχρονης ζωής. Προβάλλει, επομένως, ως αναγκαιότητα η τήρηση κάποιων κανόνων, για να τεθούν οι βάσεις για μια ποιοτική, αντικειμενική ενημέρωση. Ο δημοσιογράφος οφείλει να διαθέτει γνώσεις, ηθική προσωπικότητα, κοινωνική συνείδηση και να θέτει ως στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής πραγματικότητας και την αναβάθμιση της ζωής των πολιτών.

                                  Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος