Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

27 Ιουν 2015

Έκθεση Β' Λυκείου - Τηλεργασία (Επίλογος)


                                                         Τηλεργασία


                                                             Επίλογος
   Καταλήγοντας, η τηλεργασία είναι κάτι που μελλοντικά θα υπάρχει όλο και περισσότερο στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Κι είναι φανερό ότι ανάλογα με τη χρήση της θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά την ατομική και κοινωνική ζωή. Από τον άνθρωπο, λοιπόν, την ωριμότητα και την υπευθυνότητα του εξαρτάται αν θα μπορέσει να αξιοποιήσει επικερδώς τους νέους ορίζοντες που διανοίγει η τεχνολογία.

                            Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος