Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

21 Οκτ 2015

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ομογενών (2003-2015): Αντώνυμα


                                                                       Αντώνυμα                                                          ( Με αλφαβητική σειρά )
Ουσιαστικά

Α

αδιαφορία # ενδιαφέρον, μέριμνα
αδυναμία  # δύναμη, ισχύς
αύξηση      #  ελάττωση, μείωση, περιορισμός


Ε

ενότητα    #  διάσπαση, χωρισμός
ευκαμψία #  αγκύλωση, δυσκαμψία


Π

πλούτος  #  ένδεια, φτώχεια

Επίθετα

Α

ατομικό     #  ομαδικό, συλλογικό
άγνωστος  #  γνώριμος, γνωστός, οικείος

Δ

δημόσιας  #  ιδιωτικής

Ε

ευχάριστη  #  δυσάρεστη

Κ

κενή  #  γεμάτη, πλήρης

Σ

σημαντική  #  ανούσια, ασήμαντη

Τ

τραχύ  #  λείο, μαλακό

Υ

υγιής          #  ασθενής
υπεύθυνος  #  ανεύθυνος, επιπόλαιος


Επιρρήματα

Α

απόλυτα       #  σχετικά
ασυνείδητα  #  ενσυνείδητα, συνειδητά

Δ

διαρκώς #  ποτέ

Θ

θεωρητικά #  έμπρακτα, πρακτικά


Π

πριν  #  αργότερα, έπειτα, μεταγενέστερα, ύστερα

Σ

συχνά  #  ενίοτε, σπάνια


Ρήματα

Α

απαρνιέται  #  μεριμνά, νοιάζεται, φροντίζει

Β

βλάπτουμε  #  ωφελούμε

Ε

ενθουσιάζουν # απογοητεύω
επιτυγχάνει    #  αποτυγχάνει


Π

πρόσφερε  #  πήρε

Υ

να υψώσουν # να κατεβάσουν, να χαμηλώσουν

                          
                                  Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος