Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

21 Νοε 2015

"Ανώτατη εκπαίδευση. Πώς φθάσαμε στο αδιέξοδο." Περίληψη

          
                         "Ανώτατη εκπαίδευση. Πως φθάσαμε στο αδιέξοδο."

                                                   Περίληψη

Το κείμενο αναφέρεται στο μηχανισμό υποδούλωσης του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας αρχικά εκτιμά ότι στο άμεσο μέλλον η διαμόρφωση της ανθρώπινης προσωπικότητας και ζωής δεν θα είναι αποτέλεσμα φυσικών επιρροών αλλά ελέγχου και επεμβάσεων του συνανθρώπου του. Στη συνέχεια υποστηρίζει πως η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και η εξέλιξη των ψυχολογικών τεχνικών επηρεασμού της κοινής γνώμης, έχουν ως συνέπεια την υποταγή του ανθρώπου σε πλαστές ανάγκες, την ιδεολογική του χειραγώγηση, τη στέρηση της ελευθερίας του και την μη επίγνωση της σκλαβιάς του. Παράλληλα, τονίζει την ανάγκη συνειδητοποίησης του προβλήματος, ανάληψης δράσης και αντίστασης στον καταναλωτισμό και εκφράζει τις αμφιβολίες του για την επιτυχία αυτής της προσπάθειας, καθώς κάτι τέτοιο φαίνεται αντίθετο με την ανθρώπινη φύση, που χαρακτηρίζεται από τη διάθεση για υλικές απολαύσεις αλλά και εξαιτίας της έντεχνης αύξησης των αναγκών. Τέλος, επισημαίνει την ύπαρξη μιας μειοψηφίας ανθρώπων που αντιλαμβάνονται την απώλεια της εσωτερικής ελευθερίας και προσπαθούν να προειδοποιήσουν τους συνανθρώπους τους για τους μελλοντικούς κινδύνους.

                                    Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος