Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

30 Ιαν 2016

Έκθεση Γ' Λυκείου - Παράδοση (Επίλογος)


                                                       Παράδοση                                                      Επίλογος


 Η παράδοση, επομένως, κάθε λαού είναι σε θέση να ανατροφοδοτήσει τον πνευματικό του πολιτισμό και να επαναφέρει στο προσκήνιο ξεχασμένες αξίες και ιδανικά. Από την εσωτερική ποιότητα του ατόμου εξαρτάται η δημιουργική αφομοίωση των αναλλοίωτων στοιχείων του παρελθόντος,  η ουσιαστική  αξιοποίηση τους στην καθημερινότητα του και ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων και των στόχων του. Άλλωστε, η αίσθηση της ιστορικής συνέχειας, που προσφέρει η παράδοση, είναι σήμερα ιδιαίτερα σημαντική για τη διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και την τόνωση της εθνικής αυτοπεποίθησης σε εξαιρετικά δύσκολες διεθνείς συγκυρίες.
   


                            Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος