Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 35 (Ασκήσεις)ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ 35

      1.   Να μεταφέρετε τα τριτόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού ( εφόσον αυτό είναι δυνατόν και να δηλώσετε το γένος τους.

2. Των προσηγορικών ονομάτων του κειμένου που βρίσκονται σε αφαιρετική πτώση να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και των δύο αριθμών, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

3.    Να κλίνετε και στους δύο αριθμούς τα τριτόκλιτα ουσιαστικά που σχηματίζουν τη γενική πληθυντικού με κατάληξη –ium.

4.    Nα κλίνετε τα κύρια ονόματα του κειμένου.

5.    plebem: Να κλιθεί και με τους δύο τρόπους.

6.     aerem: Να κλίνετε το όνομα και στους δύο αριθμούς.

7.  Των επιθέτων του κειμένου να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις και στους δύο αριθμούς και στα τρία γένη.

8.   Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

9.     Να αντικατασταθούν χρονικά τα ρήματα της 3ης συζυγίας του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.

10.    Να μεταφέρετε στο αντίστοιχο πρόσωπο της υποτακτικής, του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής, τα ρήματα του κειμένου που βρίσκονται σε οριστική.

11. Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ονοματικών τύπων των ρημάτων του κειμένου, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

12.  Να γραφούν και στους δύο αριθμούς οι πλάγιες πτώσεις των μετοχών του κειμένου στο γένος που βρίσκονται.

13.  Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου στη φωνή που βρίσκονται.

14.    Να προσδιορίσετε τα αριθμητικά του κειμένου και να τα κλίνετε στα τρία γένη.

15.    collato: Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τη μετοχή του κειμένου.

16.    Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου και να δικαιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής και εκφοράς τους.

    17. Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους ονοματικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

18.   Να δικαιολογήσετε το συντακτικό ρόλο των τύπων του κειμένου που βρίσκονται σε πτώση αφαιρετική.

19. Να προσδιορίσετε το είδος των απαρεμφάτων του κειμένου και να δικαιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους.

                          Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος