Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 34 (Ασκήσεις)


ΛΑΤΙΝΙΚΑ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΜΑΘΗΜΑ  34


1.      Να εντοπίσετε τα προσηγορικά ουδέτερα ουσιαστικά της β΄κλίσης και να τα μεταφέρετε στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.
.

2.      Να γράψετε τη γενική και αφαιρετική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού των αρσενικών προσηγορικών ουσιαστικών της γ΄κλίσης.


3.      clara voce, deis immortalibus: Να κλιθούν τα ουσιαστικά μαζί με τα επίθετα που τα συνοδεύουν στον αριθμό που βρίσκονται.

4.      Να γράψετε την ονομαστική και αφαιρετική όλων των θηλυκών προσηγορικών ονομάτων του κειμένου, στον αριθμό που βρίσκονται.

5.      complures: Να κλίνετε το επίθετο στον πληθυντικό αριθμό του ουδετέρου γένους.

6.      clara, sanctum: Να σχηματίσετε και τους τρεις βαθμούς των αντίστοιχων επιρρημάτων.

7.      haec, quod, ipsum: Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

8.      Nα εντοπίσετε τα ρήματα της κατηγορίας του «capio». Να κλίνετε την οριστική ενεστώτα και την υποτακτική παρατατικού της παθητικής φωνής.

9.      Να γράψετε τους ονοματικούς τύπους των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται: conlocavit, solent, posuissent.

10.  Να εντοπίσετε τα αποθετικά ρήματα του κειμένου και να γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής φωνής.

11.  rettulerunt: Να κλίνετε τις προστακτικές ενεστώτα και μέλλοντα στην ενεργητική και παθητική φωνή.

12.  existimasset: Να αναγνωρίσετε την έγκλιση και το χρόνο του ρήματος και να εξηγήσετε το σχηματισμό του.

13.  Να αναγνωρίσετε τα σουπίνα του κειμένου salutatum και auditu και να τα αντικαταστήσετε από εμπρόθετο γερούνδιο.

14.  Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του κειμένου.

15.  Να αναγνωρίσετε τους τοπικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

16.  Να αναγνωρίσετε τους χρονικούς προσδιορισμούς του κειμένου.

17.  Να αναγνωρίσετε το συντακτικό ρόλο των λέξεων του κειμένου που βρίσκονται σε πτώση γενική.

18.  Να μετατρέψετε την πρώτη από τις δύο προτάσεις της κάθε περιόδου σε απόλυτη αφαιρετική:
α. Quod ut animadverterunt, ianue appropinquaverunt.
β. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari iussit.
γ. Cum ante vestibulum dona posuissent, domum reverterunt.
      
            19. abiectis armis: Να αναλύσετε τη μετοχή με δευτερεύουσα χρονική πρόταση εισαγόμενη με τον ιστορικό- διηγηματικό cum.
       
             20.  Να γράψετε τους αρχικούς χρόνους όλων των ρημάτων του κειμένου.
    
           21.  Να αντικαταστήσετε τα παθητικά απαρέμφατα με ενεργητικά και να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές.
    
            22.  Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική και να δηλώσετε το ποιητικό αίτιο.
              α. Tum Scipio praesidium domesticorum in tecto conlocavit.
              β. Quod ut praedones animadverterunt…
                 γ. Cum ante vestibulum dona posuissent…
                 δ. Ηaec postquam domestici Scipioni rettulerunt…

                                     Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος