Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 38 (Ασκήσεις)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ 38

   1. Να γράψετε τη γενική και δοτική πτώση ενικού και πληθυντικού αριθμού των θηλυκών προσηγορικών ονομάτων της γ΄ κλίσης.

2.   more prisco, omen nuptiale, sacello quodam, aliqua vox, mea sede, hoc dictum, res ipsa: Να κλιθούν τα επίθετα και οι αντωνυμίες μαζί με το ουσιαστικό που συνοδεύουν στον αριθμό που βρίσκονται.


3. longa: Να σχηματίσετε τους τρεις βαθμούς του αντίστοιχου επιρρήματος του επιθέτου που σας δίνεται.

4.   Να μεταφέρετε τις αντωνυμίες του κειμένου στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού και στα τρία γένη.

5.  Να εντοπίσετε τα αποθετικά ρήματα του κειμένου και να γράψετε όλους τους τύπους της ενεργητικής φωνής.

6.  standi: Να αναγνωρίσετε γραμματικώς τον τύπο και να τον κλίνετε.

7.   mortua est, persedebat: Να κλίνετε την υποτακτική παρατατικού των ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται.

8.   Να κλίνετε την προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα των ρημάτων duco και facio.

9.  dum aliqua vox congruens proposito audiretur: Να δικαιολογήσετε την υποτακτική της πρότασης.

10. dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση και να τη μετατρέψετε σε μετοχική.

11.  ut sibi paulisper loco cederet: Να προσδιορίσετε το είδος της πρότασης και να τη μετατρέψετε σε κύρια πρόταση επιθυμίας του ευθέως λόγου.

     12.  ego libenter tibi mea sede cedo: Να μετατρέψετε την πρόταση σε απαρέμφατο με εξάρτηση από την πρόταση « Tum Caecilia puellae dixit »

13.  Να χαρακτηρίσετε συντακτικώς τις γενικές του κειμένου.

                             Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος