Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

19 Μαρ 2012

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Μάθημα 39 (Ασκήσεις)
ΛΑΤΙΝΙΚΑ


ΑΣΚΗΣΕΙΣ


ΜΑΘΗΜΑ  39


1.  Να μεταφέρετε τα δευτερόκλιτα προσηγορικά ονόματα του κειμένου στην αντίστοιχη πτώση του άλλου αριθμού, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

2. Να κλίνετε τα προσηγορικά ονόματα της γ΄ κλίσης του κειμένου στους δύο αριθμούς.

3.  Των επιθέτων του κειμένου να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις των δύο αριθμών στο αρσενικό και στο ουδέτερο γένος.

4.      viliorem materiam: Να κλιθούν μαζί στους δύο αριθμούς.

5.      Να κλίνετε τις αντωνυμίες του κειμένου στους δύο αριθμούς.

6. Να γράψετε τις πλάγιες πτώσεις ενικού κι πληθυντικού αριθμού του αρσενικού γένους της μετοχής ενεστώτα του αποθετικού ρήματος του κειμένου.

7.      Να γίνει χρονική αντικατάσταση των ρημάτων της 3ης συζυγίας του κειμένου σε όλες τις εγκλίσεις, στη φωνή που βρίσκονται.

8.      obtulisses, fecisset: Να κλιθεί η προστακτική ενεστώτα στη φωνή που βρίσκονται.

9.   Να γραφούν οι αρχικοί χρόνοι όλων των ρημάτων του κειμένου και στις δύο φωνές, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.

10.  Να εντοπιστούν οι υποθετικοί λόγοι του κειμένου.

11. Να εντοπίσετε τις δευτερεύουσες ( πλην των υποθετικών ) προτάσεις του κειμένου.

12.Να εντοπίσετε και να χαρακτηρίσετε τους ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους προσδιορισμούς του κειμένου.

13.  Να προσδιορίσετε το είδος των απαρεμφάτων του κειμένου και να δικαιολογήσετε την πτώση του υποκειμένου τους.

                               Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος