Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Δελτίο Ειδήσεων (Ολοκληρωμένο Θέμα)


    ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

                                               
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

Τα μέσα ενημέρωσης βασισμένα στην υπερεξέλιξη της τεχνολογίας έχουν κυριαρχική παρουσία και παγκόσμια εμβέλεια στη σημερινή εποχή. Αποτελούν καθημερινό σύντροφο του ανθρώπου, καθώς σήμερα προβάλλει επιτακτική η ανάγκη για πληροφόρηση τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Βασική πηγή πληροφοριών είναι τα δελτία ειδήσεων που παρουσιάζουν γεγονότα και θέματα της επικαιρότητας
.
Ένα ποιοτικό δελτίο ειδήσεων πρέπει να έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Καταρχήν, μικρή  διάρκεια, για να μη γίνεται κουραστικό και να μην προκαλεί στο δέκτη δυσφορία, ανία και διάθεση αλλαγής καναλιού. Επιπρόσθετα, είναι απαραίτητη η αναφορά του σε θέματα που αφορούν όλο το φάσμα της ανθρώπινης δράσης και όχι η εμμονή κατά κύριο λόγο σε ζητήματα πολιτικού χαρακτήρα. Παράλληλα, πρέπει να προβληθούν περισσότερο ο αθλητισμός, ο πολιτισμός και σημαντικά κοινωνικά θέματα.

Ακόμη, πρέπει να λείψουν φαινόμενα, όπως τα τηλεοπτικά παράθυρα, μέσω των οποίων εκφράζονται οι απόψεις προσώπων πάνω σε διάφορα θέματα. Κι αυτό, γιατί αντί να επιτυγχάνεται η σφαιρική προσέγγιση ενός ζητήματος με την παράθεση απόψεων, συσκοτίζεται η αλήθεια και επιτυγχάνεται ο αποπροσανατολισμός του δέκτη, με τις λεκτικές αντιπαραθέσεις των συνομιλητών και την αδυναμία σωστού συντονισμού της συζήτησης.

Δεν δικαιολογείται, επίσης, η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων κατά τη διάρκεια των ειδήσεων, αφού δεν αποτελούν εμπόρευμα, ούτε μέσο κερδοφορίας. Τα δελτία πρέπει να πάψουν να εμπορευματοποιούν τον ανθρώπινο πόνο και τη δυστυχία με στόχο την πρόκληση ενδιαφέροντος και την κερδοσκοπική εκμετάλλευση τους. Είναι απαραίτητη επιτέλους και μια αισιόδοξη προσέγγιση της ζωής με αναφορά σε ευχάριστα συμβάντα και όχι διαρκώς να δημιουργείται , κλίμα ανησυχίας στους πολίτες. Τέλος, οι δημοσιογράφοι, παρουσιαστές των ειδήσεων αλλά και οι προσκεκλημένοι τους, οφείλουν να χρησιμοποιούν σωστά τη γλώσσα , ώστε να μην αποτελούν αρνητικά γλωσσικά πρότυπα για τους δέκτες.

Συμπερασματικά, βασική παράμετρο για μια πολύπλευρη και αντικειμενική ενημέρωση αποτελεί ένα δελτίο ειδήσεων. Προσφέρει στον απλό θεατή τη δυνατότητα προσέγγισης ποικίλων πτυχών της καθημερινής ζωής, βοηθά στο σχηματισμό άποψης και ενεργοποιεί την κριτική του ικανότητα. Έτσι θα είναι σε θέση να αναλάβει δράση, για να αναβαθμίσει τον ατομικό και συλλογικό βίο.

                                  Ιωάννης Κανακούδης  Φιλόλογος

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος