Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Ολοκληρωμένο Θέμα)
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ


ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ

Στη σύγχρονη εποχή έχουν δημιουργηθεί νέοι επαγγελματικοί κλάδοι ,η οικονομία είναι πολυπλοκότερη, οι εργασιακές απαιτήσεις αυξημένες, τα μηνύματα ποικίλα και καταιγιστικά, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την επαγγελματική επιλογή. Αν μάλιστα συνυπολογιστεί ότι ο νέος καλείται να πάρει μία τόσο σοβαρή απόφαση σε μικρή ηλικία, τότε γίνεται αντιληπτή η σημασία του επαγγελματικού προσανατολισμού.


Η οργανωμένη και ποιοτική διδασκαλία του στο χώρο της εκπαίδευσης είναι σημαντική για αρκετούς λόγους. Κατά πρώτο λόγο, οδηγεί τους νέους σε επιλογή επαγγέλματος που θα είναι ταυτόσημη με τις κλίσεις, τα ταλέντα, τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα τους, αφού τους βοηθά να αποκτήσουν αυτογνωσία και επομένως να πάρουν υπεύθυνες και ώριμες αποφάσεις.

Παράλληλα, φέρνει σε επαφή με την αγορά εργασίας, προβάλλοντας τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση και αποτρέποντας από επαγγέλματα που είναι κορεσμένα και οδηγούν με βεβαιότητα στην ανεργία .Συνολικότερα προστατεύει τους νέους από εσφαλμένες επιλογές που είναι οριακές για τη ζωή τους, επειδή έχουν ως αποτέλεσμα την απαισιοδοξία, την απογοήτευση και έντονα αισθήματα προσωπικής αποτυχίας.

Στη σύγχρονη εποχή ο επαγγελματικός προσανατολισμός καθίσταται αναγκαίος. Αρχικά, η κυριαρχία της εξειδίκευσης  έχει ως συνέπεια τον κατακερματισμό των επαγγελμάτων σε πολλούς κλάδους και έτσι είναι ιδιαίτερα δύσκολη η γνώση των χαρακτηριστικών τους. Επιπρόσθετα, η επιλογή επαγγέλματος είναι μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις και καθοριστική για τη μετέπειτα ζωή.

Συμπερασματικά, είναι αναγκαία η αναβάθμιση του μαθήματος του επαγγελματικού προσανατολισμού και η διδασκαλία του με σύγχρονα μέσα και υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Έτσι θα τεθούν οι βάσεις για την ουσιαστική γνώση της αγοράς εργασίας ,τις εύστοχες αποφάσεις και την πορεία της κοινωνίας προς την πρόοδο και την ευημερία.

                        Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος