Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Τα Δικαιώματα των παιδιών (Ολοκληρωμένο Θέμα)ΤΑ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΘΕΜΑ
  
 Σήμερα παρά τη συνταγματική κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών, εξακολουθούν να εμφανίζονται παγκοσμίως κρούσματα κατάφωρης παραβίασης τους, όπως παιδική πορνεία, πώληση παιδιών, εκμετάλλευσης παιδικής εργασίας, παιδιά στην επαιτεία, παιδιά στη διακίνηση ναρκωτικών, παιδιά άστεγα, παιδιά που λιμοκτονούν, παιδιά θύματα πολέμων.


  Η σύγχρονη εποχή είναι μια εποχή εξέλιξης και προόδου, έκρηξης γνώσεων, ανέσεων και ελευθεριών. Σήμερα, ωστόσο, επικρατεί μια αδιαμφισβήτητη διαφθορά, παρατηρείται έκπτωση των ιδανικών, με αποτέλεσμα την έλλειψη ανθρωπιάς, φαινόμενο που επηρεάζει αποφασιστικά το σύνολο των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
    
  Το κάθε παιδί είναι μία προσωπικότητα με αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό και η αναγνώριση των δικαιωμάτων του αποτελεί το θεμέλιο της ελευθερίας, της δικαιοσύνης, της ισότητας και της ειρήνης στον κόσμο. Το παιδί πρέπει να αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μιας υγιούς κοινωνίας, αφού οι νέοι αποτελούν το μέλλον, το αύριο της κοινωνίας κι απ’ αυτούς εξαρτάται η πρόοδος του συνόλου. Χρειάζεται, λοιπόν, να δίνονται σ’ αυτά τα απαραίτητα εφόδια απ’ όλους τους αρμόδιους φορείς.
     
  Πρώτα- πρώτα το παιδί πρέπει να απολαμβάνει το δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλειας και να του αναγνωρίζεται το δικαίωμα να μεγαλώνει με υγεία. Επίσης, το παιδί πρέπει να έχει ευκαιρίες και δυνατότητες να εξελιχθεί  σωματικά, ψυχικά, ηθικοπνευματικά με τρόπο φυσιολογικό σε συνθήκες ελευθερίας και αξιοπρέπειας. Είναι απαραίτητο το παιδί να βιώνει ουσιαστική ελευθερία στα πλαίσια ενός δημοκρατικού πολιτεύματος, όπου προωθείται ο διάλογος, ο σεβασμός στον άνθρωπο και επικρατεί η αξιοκρατία. Η πολιτεία έχει χρέος να εξασφαλίσει στο παιδί αληθινή παιδεία, καλλιεργώντας την κρίση και τον προβληματισμό του και συντελώντας στη μύηση του παιδιού σε αρχές και υψηλά ιδανικά.
     
  Αποτελεί καθήκον όλων, επομένως, να ευαισθητοποιηθούν άμεσα και ουσιαστικά, ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα των παιδιών και να εξασφαλιστούν γι’ αυτά ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης. Είναι αναγκαία η διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων με τις αρχές του σεβασμού προς την ανθρώπινη ύπαρξη, τις αρχές της ελευθερίας και της δικαιοσύνης. Απαιτείται, η καταπολέμηση των προκαταλήψεων, του φανατισμού και ταυτόχρονα η απόκτηση κοινωνικής συνείδησης αλλά και η καλλιέργεια και η διάδοση των ανθρωπιστικών ιδανικών όπως ισότητα, ειρήνη, ελευθερία.
    
 Έτσι ο άνθρωπος θα αποκτήσει υψηλά πρότυπα που θα τον ευαισθητοποιήσουν για την αντιμετώπιση της νοσηρής αυτής κατάστασης. Επιπρόσθετα, πολιτικοί και πνευματικοί ηγέτες πρέπει να αποτελέσουν φωτεινά παραδείγματα αγωνιζόμενοι για την επικράτηση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αναγκαία η νομική κατοχύρωση των δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους και η διαρκής μέριμνα από κάθε κράτος αλλά και τη διεθνή κοινότητα για την προστασία τους. Τέλος, απαιτείται και η ενίσχυση του ρόλου των διεθνών οργανισμών, με στόχο την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου.
     
 Συμπερασματικά, προβάλλει επιτακτική η ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση όλων μας, καθώς τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν την κορωνίδα του σεβασμού προς τον άνθρωπο και πολιτιστικό δείκτη μιας κοινωνίας. Τα παιδιά πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και μέσω της ομαλής κοινωνικοποίησης τους να εξελιχθούν σε πολίτες με ποιοτικά χαρακτηριστικά, ικανούς να αλλάξουν την τύχη του κόσμου.

                               
                                     Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος