Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

25 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Πρόλογοι
Παραδειγματικοί ΠρόλογοιΓλώσσα – Γλωσσική κρίση

Η γλώσσα είναι μία από τις πιο σημαντικές ανθρώπινες κατακτήσεις (επινοήσεις). Η παρουσία της διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στην εξέλιξη του ανθρώπινου γένους. Ο θετικός της αντίκτυπος εντοπίζεται σ’ όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης και είναι καθοριστική η συμβολή της στη δημιουργία ενός εξελιγμένου πολιτισμού. Στη σύγχρονη εποχή όμως η γλώσσα και κυρίως η ελληνική αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση που οφείλεται στις επικρατούσες κοινωνικές συνθήκες και που απειλεί την εθνική φυσιογνωμία.
Διαδίκτυο

Το διαδίκτυο είναι ένα σύγχρονο μέσο επικοινωνίας που στη σημερινή εποχή έχει αποκτήσει παγκόσμια εμβέλεια. Η χρήση του επεκτείνεται σταδιακά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δράσης δημιουργώντας  προϋποθέσεις για τη βελτίωση του επιπέδου της καθημερινής ζωής. .Συχνά , όμως , η υποταγή του σε ποικίλα συμφέροντα και σκοπιμότητες υπονομεύει την ατομική ζωή αλλά και την πορεία των κοινωνικών  συνόλων προς την πρόοδο και την ευημερία.


Τύπος

Στη σύγχρονη εποχή, προβάλλει επιτακτική η ανάγκη του ανθρώπου για ενημέρωση . Το ρόλο αυτό αναλαμβάνουν τα μέσα ενημέρωσης , τα οποία χάρη στην εξέλιξη της τεχνολογίας επιδρούν στην ανθρώπινη σκέψη και δράση σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο τύπος έχει , λοιπόν, καθοριστική παρουσία στο σημερινό κόσμο και ανάλογα με τη χρήση του μπορεί να έχει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στον ατομικό και κοινωνικό βίο.


Τεχνολογία

Στη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή, η τεχνολογία παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Η προσφορά της στη δημιουργία ενός εξελιγμένου επιπέδου ζωής είναι μεγάλη, καθώς επεκτείνεται διαρκώς όλο και περισσότερο σε κάθε τομέα ανθρώπινης δράσης. Η λανθασμένη όμως χρήση της  σε αρκετές περιπτώσεις έχει επιφέρει πολλές αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια κοινότητα και έχει υπονομεύσει την ανθρώπινη ευτυχία.Τέχνη

Η τέχνη είναι ένα φαινόμενο με διαχρονική παρουσία και καταλυτική επίδραση στην πορεία  της ανθρώπινης ζωής. Αποτελεί το θεμέλιο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας και δίνει στην καθημερινή ζωή ποιότητα και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η καλλιέργειά της συμβάλλει στη δημιουργία των προϋποθέσεων για εξελικτική και ανοδική πορεία του σύγχρονου ενοποιημένου κόσμου. Στη σημερινή εποχή , όμως παρατηρείται σε σημαντικό βαθμό, η αδιαφορία του ατόμου για τις ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας.


Ανεργία

Η ανεργία είναι φαινόμενο με έντονη και διαχρονική παρουσία στην πορεία της ανθρώπινης ζωής. Τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ιδιαίτερη έξαρση , έχει ξεπεράσει τα εθνικά όρια και έχει αποκτήσει οικουμενικές διαστάσεις . Η ύπαρξη της αποτελεί τροχοπέδη για την επίτευξη της ατομικής ευημερίας και της οικονομικής και πολιτιστικής προόδου πτυχών της, απαιτεί μεθοδική και οργανωμένη ατομική και συλλογική προσπάθεια.


Εξειδίκευση

Η εξειδίκευση στο χώρο της εργασίας αποτελεί  φαινόμενο που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη μεταβιομηχανική εποχή. Η εμφάνισή της σχετίζεται με τις σημερινές κοινωνικές συνθήκες και τις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις σε επίπεδο επαγγελματικής δράσης των ανθρώπων. Προβάλλει ως αναγκαιότητα και μπορεί να έχει θετικές αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις αρνητικές προεκτάσεις στην ατομική και κοινωνική ζωή.

          
                                  Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος