Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

Εκθεση Γ´ Λυκείου - Επίλογοι ( Μνημεία, Διαδίκτυο, Υπολογιστές-Εκπαίδευση, Βία, Μαζοποίηση, Μάρμαρα Παρθενώνα, Τεχνολογία, Ανθρωπισμός )

 ΕΠΙΛΟΓΟΙ


     

Μνημεία


Συμπερασματικά, σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης, όπως η σημερινή, οι εθνικοί πολιτισμοί κινδυνεύουν από την πολιτική επέκταση των ισχυρών οικονομικά χωρών. Η αγάπη για τα μνημεία και γενικότερα για τον πολιτισμό ενός έθνους, μπορεί να αποτελέσει μέσο καλλιέργειας της εθνικής αυτογνωσίας, συνειδητοποίησης της εθνικής ιδιαιτερότητας κάθε λαού και αντίστασης στην απώλεια της εθνικής ταυτότητας.Διαδίκτυο


Καταλήγοντας ,το διαδίκτυο θα αποτελέσει στο άμεσο μέλλον αναπόσπαστο στοιχείο του σύγχρονου κόσμου. Ο πολυδιάστατος ρόλος του καθιστά απαραίτητο για την εξελικτική πορεία της σύγχρονης παγκοσμιοποιημένης κοινότητας. Απαιτείται όμως υπεύθυνη και συνετή χρήση του, καθώς και η λήψη κάποιων μέτρων για την ομαλή , αποδοτική και δίχως αρνητικό αντίκτυπο λειτουργία του.


Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές -Εκπαίδευση


Συμπερασματικά , η χρήση των υπολογιστών στο χώρο της εκπαίδευσης , αποτελεί στη σημερινή εποχή μια αναγκαιότητα . Ο νέος πρέπει να έλθει σε επαφή από μικρή ηλικία με τη σύγχρονη τεχνολογία και να την εντάξει στη ζωή του. Χρειάζεται όμως μεγάλη προσοχή και σύνεση για την αποφυγή των αρνητικών συνεπειών και προσπάθεια για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.


Βία


Τελικά , η βία αποτελεί σήμερα ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα με αρνητικές προεκτάσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η εξάπλωσή της σε κάθε γωνιά του πλανήτη απειλεί  την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας και έχει διαταράξει την ψυχική υγεία του ανθρώπου. Η ουσιαστική αντιμετώπισή της θα επιτευχθεί όχι με την αναζήτηση τρόπων καταστολής των βίαιων πράξεων αλλά με την ανθρωπιστική παιδεία που διαμορφώνει υγιείς και ολοκληρωμένες προσωπικότητες.


Μαζοποίηση


Συμπερασματικά , η Μαζοποίηση υπονομεύει την ελευθερία σκέψεις και δράσης του σύγχρονου ανθρώπου, καταργεί την ατομικότητα και υποβαθμίζει τη ζωή του. Γι’ αυτό οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή εγρήγορση και με εφόδια την κριτική ικανότητα και τον προβληματισμό να αντισταθεί στις αλλοτριωτικές επιδράσεις της. Μάρμαρα Παρθενώνα


Καταλήγοντας, τα Ελγίνεια Μάρμαρα πρέπει να επιστραφούν στην Ελλάδα. Κάθε μνημείο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι  του λαού αλλά και του τόπου που το δημιούργησε. Μόνο μέσα στο φυσικό περιβάλλον μπορεί να; αναδειχτεί η ομορφιά και η αξία του και ταυτόχρονα να αποτελέσει μέσο επικοινωνίας με το μακρινό παρελθόν .Άλλωστε η επιστροφή του ίσως αποτελέσει απαρχή για μια νέα σχέση του Νεοέλληνα με την τέχνη που θα δώσει διαφορετικό και πιο ουσιαστικό περιεχόμενο στη ζωή του.


Τεχνολογία

Τελικά , η τεχνολογία δεν αντιμάχεται τον άνθρωπο και τις αξίες του. Αντίθετα η αξιοποίηση της μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του πολιτισμού και στην προσφορά ανθρώπινου έργου. Ο άνθρωπος, λοιπόν, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του , να επαναπροσδιορίσει τη ζωή του με στόχο την ατομική και κοινωνική ευημερία.


Ανθρωπισμός


Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής , τα νέα προβλήματα και οι ανάγκες του ανθρώπου επιβάλλουν την εμφάνιση ενός  νέου ανθρωπισμού. Περιεχόμενό του πρέπει  να είναι η προστασία της υγείας και της ζωής του ανθρώπου, η αγάπη , η ειρήνη, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του άλλου. Έτσι θα τεθούν οι βάσεις για τη δημιουργία ενός νέου κόσμου, μέσα στον οποίο ο άνθρωπος θα αναπτύσσει ελεύθερη και δημιουργική δράση με απώτερο στόχο την ευτυχισμένη διαβίωση.


Συμπερασματικά , η ανθρωπότητα οδηγείται καθημερινά σε αδιέξοδα. Τα προβλήματα διαρκώς διογκώνονται και οι αρνητικές καταστάσεις πληθαίνουν. Ο ανθρωπισμός ως αξία, μπορεί να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία νέων συνθηκών σκέψης, συμπεριφοράς και γενικότερα ζωής. Πιστεύω ότι είναι η μοναδική λύση για να επιτύχουμε την αρμονική και ευτυχισμένη συμβίωση των ανθρώπων αλλά και την πολυεπίπεδη πρόοδο των σύγχρονων πολιτισμικών κοινωνιών.

              
                    Ιωάννης Κανακούδης ( Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος