Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

24 Μαρ 2012

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ (ΣΥΝΩΝΥΜΑ)


                                                         Συνώνυμα
                                              


§   κατευναστικός - καθησυχαστικός   
§   άπτεται           - αγγίζει-θίγει    
§   επιφαινόμενος - επιφανειακός
§   άμβλυνση        - περιορισμός
§   πολυφωνία –ποικιλία ,πολυσχιδία
§   συνδράμω    -    βοηθώ
§   επαΐοντες     -    γνώστες-ειδικοί
§   δυσμενής     -    αντίξοος
§   δισταγμός    -    ενδοιασμός
§   υποψία        -    υπόνοια
§   σχηματίζω    -   διαμορφώνω
§   εμπόδιο       -    τροχοπέδη
§   μάστιγα        -   συμφορά
§   αμείλικτος    -   σκληρός
§   απέριττος      -   λιτός, απλός
§   πιστοποίηση  -   επιβεβαίωση
§   εισχώρηση    -   παρείσφρηση
§   πενία            -   απορία-φτώχεια
§   αμάθεια        -   σκοταδισμός
§   αλλοτρίωση  -   αλλοίωση
§   συγκυρία      -   σύμπτωση
§   ζοφερός – ανησυχητικός, δυσοίωνος
§   υποκειμενικός -  μεροληπτικός
§   διακρίνω        -  συγχέω
§   ελλειπτικός    -  αποσπασματικός
§   απεικονίζω    -   αντανακλώ
§   άλογος          -   παράλογος, άτοπος
§   υποδαυλίζω   -   υποθάλπω-υποκινώ
§   διαχωρισμός  -   διάκριση
§   συνέπεια     - επίπτωση, αποτέλεσμα
§   κύρος             -  αίγλη ,ισχύς
§   αποδοχές        –  έσοδα, εισόδημα    
§   ιεραρχία      -     κλίμακα
§   παγιώνω     -     σταθεροποιώ
§   εύθραυστος- ευαίσθητος ,ευάλωτος
§         έρεισμα       -   στήριγμα
§         έκφανση      -    εκδήλωση
§         υπόσχεση    -     επαγγελία
§         στερεότυπος -    σταθερός
§         βίωμα          -    εμπειρία
§         ιδιοκτησία    -    κυριότητα
§         έμφυτος       -    εγγενής      
§         εξέγερση      -    επανάσταση
§         ανικανοποίητος – ανεκπλήρωτος
§         ερεθίζω    -   προκαλώ , υποκινώ 
§         ευτυχία  -ευδαιμονία, ευμάρεια
§         εκτροπή       -    παρέκκλιση
§         δεξιότητα     -    ικανότητα
§         αποδοχή- υιοθέτηση, ενστερνισμός    
§         διεγείρω-προκαλώ, υποκινώ
§         δόγμα          -    αξίωμα
§         τρυφή          -    πολυτέλεια, χλιδή
§         διακονώ       -    υπηρετώ, θεραπεύω
§         οξύνοια        -    οξυδέρκεια, ευφυΐα 
§         επακόλουθο  -   συνέπεια
§         μετάπτωση    -   αλλαγή
§         χειραφέτηση  -   ανεξαρτητοποίηση  
§         προστασία     -   κατοχύρωση
§         δημιουργώ    -    φτιάχνω, παράγω
§         τεχνοτροπία  -    ρυθμός , ύφος
§         ευδοκιμώ      -    προοδεύω
§         ευστάθεια -   ισορροπία ,σταθερότητα
§         πλασματικός – ψευδής ,επίπλαστος
§         επιτιμώ      -     επικρίνω , κατηγορώ 
§         κατανοητός –εύληπτος, ευνόητος
§         επιτηδεύομαι-επαγγέλλομαι, ασχολούμαι
§         κατακυρώνω- επισημοποιώ, εγκρίνω
§         σκεπτικισμός-αμφιβολία, δυσπιστία
§         αισθητός     -  εμφανής
§         πάσχω        -  υποφέρω
§         μορφή        -  όψη, σχήμα  
§         διαβολή    -    συκοφαντία
§   μονομερής –μονόπλευρος, μονοδιάστατος      
§   χρησιμοθηρία -   ωφελιμισμός
§   στέρηση         -   έλλειψη, ένδεια
§   αντιστάθμιση  -   εξισορρόπηση
§   συνεισφορά  -προσφορά, συμμετοχή
§   αίτημα          -    διεκδίκηση
§   οξύτητα        -    δριμύτητα
§   θέληση         -     βούληση
§   απαράγραπτος-αναμφισβήτητος
§   απόρροια      -   αποτέλεσμα
§   ενδίδω          -   υποχωρώ
§   σχοινοτενής   -    μακροσκελής
§   περιβολή       -    αμφίεση
§   ευεργετικός   -   ευνοϊκός , επωφελής
§   κατάπτωση    -   παρακμή
§   ανέλιξη         -    πρόοδος
§   συρρικνώνω  -    περιορίζω
§   εξειδίκευση   -    κατάρτιση
§   ολόκληρος    -    άρτιος-ακέραιος
§   συμβολή       -    συνεισφορά
§   επιβολή        -    καταναγκασμός
§   επινόηση       -   εφεύρεση
§   αναγκαίος     -   απαραίτητος
§   επιτήδειος     -  επιδέξιος ,ικανός
§   εκχωρώ        -   παραχωρώ-παρέχω
§   εθισμός   -   συνήθεια, έξη, εξάρτηση  
§   καλλιέργεια- ανάπτυξη, βελτίωση
§   παραδοσιακός -προγονικός, αρχέγονος
§   ειρωνεία-κοροϊδία, σαρκασμός, χλεύη
§   εκδηλώνω –φανερώνω, διατυπώνω
§   εκθειάζω    -     εγκωμιάζω, επαινώ
§   ελάττωμα     –   ατέλεια,   μειονέκτημα
§   έμπειρος      -    γνώστης, πεπειραμένος
§   βασικός   -   στοιχειώδης , θεμελιώδης
§   αποτέλεσμα   -   συνέπεια, έκβαση    
§   συγκαλύπτω  -αποκρύπτω –αποσιωπώ
§    λυσιτελής     -   ωφέλιμος
§   προσπέλαση  -   προσέγγιση
§   ασάφεια        -   αοριστία, γενικότητα
§   παράξενος  - παράδοξος , ασυνήθιστος
§   βελτιώνω   - καλυτερεύω, διορθώνω
§   ενθαρρύνω - τονώνω  , εμψυχώνω
§   υπεροψία       -  έπαρση ,αλαζονεία
§   ενέργεια- πράξη , δράση , εκτέλεση
§   εξουσιάζω      -   χειραγωγώ , διοικώ
§   επηρεάζω       -  επιδρώ , επενεργώ
§   επιδοκιμάζω   -  επικροτώ, εγκρίνω
§   επιλέγω –διαλέγω , προτιμώ, ξεχωρίζω
§   σύνεση  -γνώση ,σωφροσύνη, φρόνηση
§   διένεξη- διαμάχη ,έριδα, φιλονικία
§   υπομονή        -   καρτερία
§   διάλογος –συνομιλία , συζήτηση
§   εξέλιξη – πρόοδος , ανάπτυξη, ανέλιξη
§   εξετάζω –ερευνώ, αναλύω, αναζητώ
§   καταστολή – καταπόνηση, κατάπνιξη
§   καινοτομία–νεωτερισμός , μεταρρύθμιση
§   ριζικός –πλήρης  ολοκληρωτικός, ουσιαστικός
§   ακατάπαυστος –διαρκής , αδιάκοπος, συνεχής
§   αρετή   - προσόν , χάρισμα, προτέρημα
§   ευγένεια       -      αβρότητα, λεπτότητα
§   επιμέλεια      -      φροντίδα , μέριμνα
§   εργασία        -      ασχολία ,απασχόληση
§   ζωτικός        - κύριος, σημαντικός, ζωογόνος
§   ήρεμος         -       ήσυχος, πράος , μειλίχιος     
§   θάρρος         -      τόλμη, σθένος
§   θεμιτός         -      νόμιμος, έννομος, δίκαιος
§   μέθοδος        -      τρόπος, σύστημα, τακτική
§   εύνοια          -      συμπάθεια, προτίμηση
§   γενικότητα    -      αοριστία, ασάφεια
§   άποψη –γνώμη, κρίση, θέση, αντίληψη
§   αγωγή          -      ανατροφή, διαπαιδαγώγηση
§   παρακμή      -       φθορά, εκφυλισμός


§   συγκατάθεση-συναίνεση, αποδοχή
§   προσιτός    -   κατανοητός, απλός
§   ιδανικό –όνειρο, ιδέα ,φιλοδοξία, πρότυπο
§   καθήκον     -  υποχρέωση, χρέος
§   κατανοώ    -   νιώθω, αντιλαμβάνομαι
§   κατηγορία  -   μομφή, ψόγος
§   πρότυπο    -   υπόδειγμα
§   διεθνής     -    παγκόσμιος, οικουμενικός
§   συγκρίνω  -    παραβάλλω ,παραλληλίζω
§   κίβδηλος   -    ψεύτικος , πλαστός, κάλπικος
§   αμφιβολία  -   δισταγμός, αβεβαιότητα
§   ελλοχεύω   -  παραμονεύω , ενεδρεύω
§   απαίτηση    -  αίτημα , διεκδίκηση
§   μεταβάλλω  - αλλάζω , μετατρέπω
§   ελεύθερος    - αδέσμευτος , ανεξάρτητος
§   αποτρέπω   -  εμποδίζω , αποσοβώ
§   κρίνω         -  ερμηνεύω , σχολιάζω
§   λήθη           -  λησμονιά ,αμνησία
§   μεριμνώ      -  φροντίζω προνοώ
§   μόνιμος       -  εριστικός, σταθερός
§   ξακουστός   -  περίφημος , ονομαστός
§   ψυχαγωγία  -  διασκέδαση, τέρψη, αναψυχή
§   αυθεντικός   - γνήσιος, πρωτότυπος, έγκυρος
§   ερμηνεία      -  εξήγηση, αποσαφήνιση
§   σύνθετος     -  πολύπλευρος, πολυμερής, πολλαπλός
§   επιτείνομαι  -  αυξάνομαι, διευρύνομαι
§   εξηγώ         -  ερμηνεύω , διασαφηνίζω
§   επίκαιρος    -  έγκαιρος ,  εύστοχος
§   κάτοχος      -  ιδιοκτήτης , κτήτορας
§   γόνιμος       -  εύφορος , δημιουργικός
§   διαφωτίζω  -  ενημερώνω ,κατατοπίζω
§   οίκτος         -  ευσπλαχνία, συμπόνια
§   όλεθρος      -  καταστροφή, εξόντωση
§   ορίζω         -   θεσπίζω , κανονίζω
§   παραβαίνω -   αθετώ , καταπατώ
§   παράλληλος -  αντίστοιχος , σύστοιχος

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος