Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

30 Μαρ 2012

ΚΕΙΜΕΝΟ " Άτομο -Ομάδα "" Άτομο - Ομάδα "


Ο άνθρωπος, φύσει κοινωνικό ον, έχει την τάση να ενσωματώνεται σε κοινωνικές ομάδες και να λειτουργεί συλλογικά, επηρεαζόμενος από τις αντιλήψεις, τις συμβάσεις, τις απαιτήσεις του κοινωνικού σώματος, στο οποίο ανήκει. Νιώθει την ανάγκη να ανήκει κάπου και να μοιράζεται τις ιδέες, τις αξίες, τα όνειρα του.


Η ένταξη του ατόμου στην κοινωνική ομάδα έχει αρκετές θετικές προεκτάσεις στη ζωή  του. Κατά πρώτο λόγο, ασπάζεται τη γλώσσα, τη θρησκεία, την πολιτική ιδεολογία της. Παράλληλα, ο άνθρωπος χάρη στη συλλογικότητα λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε περιπτώσεις κινδύνου και απειλών. Επιπλέον, η συντροφικότητα είναι αναγκαία για την απόλαυση των αγαθών που προσφέρει η ζωή. Επιπλέον, η συναναστροφή επιτρέπει την ανταλλαγή απόψεων, την καλλιέργεια του προβληματισμού, της κριτικής σκέψης, την   κατάκτηση της αυτογνωσίας και τη διαμόρφωση της δικής του αντίληψης για τον κόσμο που τον περιβάλλει.

Δεν είναι όμως πάντοτε ωφέλιμες οι συνέπειες ένταξης σε κάποιο ευρύτερο σύνολο. Οι ομάδες αυτές έχουν κάποια παγιωμένα χαρακτηριστικά και ο άνθρωπος δύσκολα μπορεί να επιφέρει διαφοροποιήσεις σ’αυτά αλλά και να διατηρήσει την ατομική του ιδιαιτερότητα. Έτσι μετατρέπεται σε μέλος μίας αγέλης,σε άβουλο ον,υποταγμένο στις εντολές της ομάδας,χωρίς κρίση και διάθεση αντίστασης απέναντι στη μάζα. Συγχρόνως αναπτύσσει μιμητική διάθεση,χάνει την ψυχική του ελευθερία,τον προσωπικό τρόπο θέασης των πραγμάτων,περιορίζονται οι ατομικοί στόχοι και οι επιθυμίες.

Η ένταξη, λοιπόν, σε μία ομάδα μπορεί να κρύβει αρκετούςκινδύνους.Γι’αυτό η επιλογή του ατόμου πρέπει να είναι προσεκτική και με τη συνδρομή της κριτικής ικανότητας,θα πρέπει να αξιοποιήσει τις θετικές της επιδράσεις,διατηρώντας μέσα στα πλαίσια της την ελευθερία σκέψης και τα ιδιαίτερα στοιχεία της προσωπικότητας του.

               Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος