Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

30 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Πολιτιστική Διείσδυση και Μέσα Ενημέρωσης (Σχεδιάγραμμα)Πολιτιστική διείσδυση και Μέσα ενημέρωσης
·  Είναι το φαινόμενο εκείνο,  κατά το οποίο οι αναπτυγμένες χώρες επιβάλλουν – διοχετεύουν τον πολιτισμό τους, τις αξίες, τον τρόπο ζωής, τη μόδα, τα προϊόντα, τις συνήθειες τους.


Αίτια πολιτιστικής διείσδυσης

   ·  Οι οικονομικά ισχυρές  χώρες μέσω του πολιτιστικού επεκτατισμού επιδιώκουν την εξυπηρέτηση οικονομικοπολιτικών σκοπιμοτήτων. Τα μέσα ενημέρωσης αποτελούν τον καταλληλότερο δίαυλο για την πραγματοποίηση αυτής της πολιτιστικής διείσδυσης.


· Κρίση αξιών και ηθική χαλάρωση: Οι ισχυροί δε σέβονται τους λιγότερο δυνατούς.


· Σύμπλεγμα κατωτερότητας των αναπτυσσόμενων χωρών που οδηγεί στην άκριτη αποδοχή, στην άγονη μίμηση και την έλλειψη ισχυρών αντιστάσεων.


· Στροφή στο υλιστικό καταναλωτικό πρότυπο και αρνητική επίδραση λόγω της διαφήμισης. Οι πολίτες των λιγότερο εξελιγμένων χωρών γοητεύονται και ακολουθούν τυφλά το μοντέλο ζωής που επικρατεί στις πιο προηγμένες χώρες, γι’ αυτό σταδιακά υιοθετούν και μεγάλο μέρος της κουλτούρας των χωρών αυτών.


·Κρίση φορέων κοινωνικοποίησης – έλλειψη ανθρωπιστικής παιδείας, οπότε δεν καλλιεργείται ο σεβασμός στην παράδοση και τις ρίζες και δεν αναπτύσσονται πολιτιστικές αντιστάσεις.


· Η εμπορευματοποίηση των μέσων πληροφόρησης, που έχουν μεταβληθεί σε κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να μην ελέγχουν την ποιότητα των προτύπων που προβάλλουν και θυσιάζουν στο βωμό του κέρδους το ρόλο τους, ως φορέων παιδείας και πολιτισμού.


Κίνδυνοι πολιτιστικής διείσδυσης


· Απειλή αλλοίωσης της γλώσσας, υιοθέτηση ξένων λέξεων, απομάκρυνση από τις παραδόσεις, τα ήθη, τα έθιμα, ξενομανία, υπονόμευση πολιτιστικής ταυτότητας και εθνικής φυσιογνωμίας.


·   Κρίση παραδοσιακών θεσμών, όπως η οικογένεια και το σχολείο, ενίσχυση φαινομένων βίας και εγκληματικότητας.


·  Αποδοχή ενός άκρως ανταγωνιστικού και ατομικιστικού τρόπου ζωής, που αποσκοπεί στη διαρκή διαιώνιση των ατομικών υλικών αναγκών, για τη μεγαλύτερη δυνατή οικονομική ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων. Τα μέσα προβάλλουν έναν αγχώδη μηχανοποιημένο τρόπο ζωής και ένα πρότυπο εμπορευματοποιημένης και ανούσιας διασκέδασης.


·  Χειραγώγηση, μαζοποίηση και αποπροσανατολισμός των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες. Κίνδυνος οικονομικής και πολιτικής εξάρτησης από τις ισχυρές χώρες.


             Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος