Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ - Παράγραφοι Θεμάτων


ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΘΕΜΑΤΩΝ


H υπερεξέλιξη της τεχνολογίας έχει αρκετές θετικές προεκτάσεις στη σύγχρονη ζωή. Αρχικά, η εκτεταμένη χρήση της μηχανής έχει ως αποτέλεσμα την απαλλαγή του ανθρώπου από το σωματικό μόχθο, την αύξηση της παραγωγής και την αναβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων. Επιπρόσθετα, η αλματώδης πρόοδος στο χώρο της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης οδηγεί στην αύξηση του προσδόκιμου μέσου όρου ζωής, την αντιμετώπιση άλλοτε ανίατων ασθενειών και τη βελτίωση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της υγείας. Ακόμη, με τα υπερσύγχρονα μέσα μεταφοράς και επικοινωνίας επιτυγχάνεται η επαφή των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο και κατ’ επέκταση η ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ ατόμων και λαών που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εδραίωση της ειρηνικής συμβίωσης.Ο γρήγορος και έντονος ρυθμός ζωής αποτελεί γνώρισμα της σημερινής εποχής και έχει αρκετές αρνητικές προεκτάσεις. Η διαρκής προσπάθεια για την κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων υλικών αναγκών απαιτεί ταχύτητα κινήσεων, με αποτέλεσμα τη φόρτιση του ανθρώπου με άγχος και την επιβάρυνση του εσωτερικού του κόσμου με δυσάρεστα συναισθήματα. Συγχρόνως, παρατηρείται για λόγους εξοικονόμησης χρόνου, η κυριαρχία της μηχανής στην παραγωγική διαδικασία με συνέπεια τη μηχανοποιημένη και τυποποιημένη μορφή εργασίας, καθώς ο άνθρωπος αποτελεί απλό κομμάτι στην αλυσίδα παραγωγής χωρίς ερευνητικό πνεύμα και δημιουργική διάθεση. Επιπλέον, η πίεση του χρόνου σε καθημερινή βάση οδηγεί στην γρήγορη οδήγηση, την αδιαφορία για το συνάνθρωπο, την παραβίαση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και τη δραματική αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων.Τα τροχαία ατυχήματα που αποτελούν ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα της Ελλάδας του εικοστού πρώτου αιώνα οφείλονται σε διάφορους παράγοντες. Αρχικά, καταλυτικός είναι ο ρόλος της οδηγικής συμπεριφοράς του έλληνα, που αντιμετωπίζει το αυτοκίνητο ως μέσο επίδειξης και αυτοεπιβεβαίωσης, με επακόλουθο την υπερβολικά γρήγορη και απρόσεκτη οδήγηση αλλά και την παραβίαση των κανόνων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Μεγάλο μερίδιο ευθύνης έχει και η κατάσταση του οδοστρώματος των ελληνικών δρόμων και η ελλιπής ή  κακή σήμανση. Συμμέτοχος στη διαιώνιση αυτής της αρνητικής κατάστασης και ο κρατικός φορέας με την επίδειξη αδιαφορίας για την κυκλοφοριακή αγωγή στο χώρο της εκπαίδευσης.                        Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος