Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

22 Μαρ 2012

Ιδέες -Παράγραφοι ( Αστικοποίηση , Εγκληματικότητα , Καταναλωτισμός )


ΙΔΕΕΣ-ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙΗ ζωή στις μεγαλουπόλεις πυροδοτεί το φαινόμενο της βίας. Η αστικοποίηση δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση βίαιων φαινομένων, καθώς στα μεγάλα αστικά κέντρα  επικρατεί η ανωνυμία και η αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων. Είναι έκδηλη η κυριαρχία του ατομικισμού και της ιδιοτέλειας, της αδιαφορίας για το συνάνθρωπο, καθώς απώτερος σκοπός είναι η κάλυψη των διαρκώς αυξανόμενων αναγκών. Παράλληλα τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, όπως η οικονομική κρίση, η ανεργία και η δυσκολία επιβίωσης, οδηγούν σε βίαια ξεσπάσματα και σε επιθετικές συμπεριφορές. Τέλος, οι πολλαπλοί ρόλοι που αναλαμβάνει ο σημερινός άνθρωπος, η υπερεργασία, η αποπνικτική ατμόσφαιρα της μεγαλούπολης, τον γεμίζουν με άγχος και αρνητικά συναισθήματα, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την καταφυγή στη βία ως μέσο επίλυσης των διαφορών τους.Δε χρειάζονται ποινές για την αντιμετώπιση της εγκληματικής δράσης αλλά  παιδεία. Η παιδεία έχει καθοριστική συμβολή στη διάπλαση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Εκτός από την παροχή γνώσης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια του προβληματισμού και την όξυνση της κριτικής ικανότητας, ώστε ο άνθρωπος να χρησιμοποιεί ως μέσο επίλυσης των διαφορών του το διάλογο και να αποφεύγει τη χρήση βίαιων μέσων. Καλλιεργεί, επίσης, την ανθρωπιστική συνείδηση του ατόμου, διαπλάθει ενάρετους χαρακτήρες με σεβασμό κι αγάπη για το συνάνθρωπο και αποτρέπει από ενέργειες που απειλούν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και ζωή. Ακόμη, αναπτύσσει την κοινωνικότητα, τη διάθεση επαφής των ανθρώπων, δημιουργεί σχέσεις φιλίας και συνεργασίας και θέτει τις βάσεις της ομαλής και ισορροπημένης κοινωνικής συμβίωσης.


O καταναλωτισμός επηρεάζει αρνητικά τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου. Η έντονη επιθυμία για την απόκτηση υλικών αγαθών μετατρέπεται σε λαχτάρα και πάθος και έτσι το άγχος κυριεύει τον άνθρωπο και όλες οι προσπάθειες του στρέφονται γύρω από την απόκτηση της ύλης. Καθώς η κατανάλωση γίνεται αυτοσκοπός, συχνά το άτομο δε διστάζει να παραβιάσει τους ηθικούς κανόνες, να στραφεί σε εγκληματικές πράξεις, για να μπορέσει να υλοποιήσει τις καταναλωτικές του επιθυμίες.


                       Ιωάννης Κανακούδης (Εκθεσιολόγος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος