Κινούμενα γράμματα

Φροντιστήρια "Μπαχαράκη" Η Εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της

25 Μαρ 2012

ΕΚΘΕΣΗ - Ορισμοί Εννοιών


ΟΡΙΣΜΟΙ ΕΝΝΟΙΩΝ

ΑΓΩΓΗ

Αγωγή είναι η συστηματική προσπάθεια από μέρους των μεγαλύτερων για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας ιδιαίτερα των ανηλίκων.
Η αγωγή (διαπαιδαγώγηση, ανατροφή ) ως διαδικασία για την πνευματική και ψυχική ολοκλήρωση του ανθρώπου διαφέρει σημασιολογικά από τις έννοιες εκπαίδευση, παιδεία , μόρφωση.


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Αθλητισμός είναι η οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια που καταβάλλει ο άνθρωπος , με σκοπό την εξάσκησή του για την κατάκτηση της νίκης σε αγώνες και την επίτευξη επιδόσεων , καθώς παράλληλα καλλιεργεί τις ψυχοπνευματικές του δυνάμεις.

ΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

Αλλοτρίωση είναι η συμμόρφωση του ανθρώπου σε ξένες(«αλλότριες») αξιώσεις ή απαιτήσεις και η ασύνειδη κατά κανόνα απομάκρυνσή του από τον πραγματικό του εαυτό του, από τον κόσμο των εμπειριών του , από το περιβάλλον του.

ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

Αμφισβήτηση είναι η άρνηση του κύρους μιας αλήθειας ή μιας γνώμης , ή της ορθότητας ενός ισχυρισμού, ενός επιχειρήματος , μιας κατάστασης , της αυθεντίας ενός προσώπου.

ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο υψηλός βαθμός ανοχής και διαλλακτικότητας που αφήνει περιθώρια για έκφραση της αντίθετης ή διαφορετικής άποψης και έμπρακτα επιβεβαιώνει την κατανόηση και το σεβασμό στο συνάνθρωπό του.

ΑΝΕΡΓΙΑ

Η κατάσταση του ατόμου , που παραμένει χωρίς εργασία  περισσότερο από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα , αν και έχει τις απαραίτητες ικανότητες τη διάθεση και την προθυμία να εργαστεί.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ

Ανθρωπισμός είναι η πίστη στην αξία του ανθρώπου ως κορυφαίου πλάσματος της δημιουργίας και ως όντος που έχει το δικαίωμα να ζήσει , να μορφωθεί και να δημιουργήσει , με βάση τις αρχές της ελευθερίας και του δικαίου.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ

Ανθρωπιστική παιδεία ονομάζεται η μορφή της παιδείας που έχει ως μέτρο τον άνθρωπο και αποβλέπει στη βελτίωσή του. Εκείνη δηλαδή που θέλει να αναπτύξει και να αναβαθμίσει τις ανθρώπινες ιδιότητες και τις ανθρώπινες αξίες και έτσι να ανεβάσει σε υψηλότερο εσωτερικό επίπεδο – που θεμελιώνεται στις αρχές του ανθρωπισμού.
Η ανθρωπιστική παιδεία αντιδιαστέλλεται με την τεχνοκρατική παιδεία και την αντίστοιχη εκπαίδευση , που έχει σχέση με τις τεχνικές γνώσεις και τη διδασκαλία μαθημάτων χρήσιμων για την επαγγελματική αποκατάσταση των νέων και την προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας.

ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑ

Είναι η ακριβής και αντικειμενική γνώση του εαυτού μας : η συνειδητοποίηση των θετικών και αρνητικών σωματικών, πνευματικών και ψυχικών δεδομένων μας.

ΑΥΤΟΚΡΙΤΙΚΗ

Είναι ο έλεγχος που ασκούμε στον εαυτό μας για τις πράξεις και τις παραλείψεις , γενικά για τη συμπεριφορά μας, με πρόθεση αξιολόγησης και βελτίωσή της .

ΒΙΑ

Είναι η χρήση σωματικής, ψυχικής , και οικονομικής δύναμης από άτομα ή ομάδες για την επιβολή της βούλησής τους  σε άλλα άτομα ή ομάδες.

ΓΛΩΣΣΑ

Οργανωμένο σύνολο λέξεων και φραστικών μέσων που αποτελεί τον καθιερωμένο κώδικα επικοινωνίας με τον οποίο οι άνθρωποι εκφράζονται και συνεννοούνται.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Δημοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο την εξουσία την ασκεί ο λαός μέσω των εκπροσώπων του, που τους εκλέγει ο ίδιος , και το οποίο στηρίζεται στη συλλογική βούληση και ευθύνη του λαού.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ

Ο ορθός τρόπος επιτέλεσης των επαγγελματικών καθηκόντων των δημοσιογράφων.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Διάλογος ονομάζεται η συνομιλία , η συζήτηση , που αποβλέπει στην τυπική πληροφόρηση· με κάποιο βαθύτερο  νόημα η λέξη η λέξη σημαίνει την ουσιαστικότερη επικοινωνία , την ανταλλαγή απόψεων πάνω σε ένα ζήτημα από δυο ή περισσότερες πλευρές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαφήμιση είναι η έντεχνη προβολή με όλα τα μέσα στο ευρύτερο κοινό των πλεονεκτημάτων ενός προϊόντος ως προς τη χρησιμότητά, την αποτελεσματικότητα , την τιμή του με σκοπό να επηρεαστούν οι καταναλωτές και να αυξηθούν οι πωλήσεις του.

ΔΙΕΘΝΙΣΜΟΣ –ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τάση που προάγει τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των λαών , τον περιορισμό των επιμέρους εθνικών αντιπαραθέσεων και την ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών, στο πλαίσιο της φιλίας και της αμοιβαιότητας.

ΔΙΚΑΙΟ

Σύνολο γραπτών και άγραφων κανόνων που ρυθμίζουν την ανθρώπινη συμβίωση.


ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Δικαίωμα είναι η αξίωση που στηρίζεται στον ορθό λόγο ή στο γραπτό νόμο.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Στάση και συμπεριφορά που χαρακτηρίζεται από την ανιδιοτελή προσφορά και συχνά εμφανίζεται ως προσπάθεια αλληλεγγύης για ένα μεγάλο σκοπό.

ΕΘΝΙΚΙΣΜΟΣ

Παθολογική προσήλωση στο έθνος και στα εθνικά ιδεώδη και όταν ακόμη πραγματώνονται σε βάρος των άλλων εθνών.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το σύνολο των πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων που προσδιορίζουν τη φυσιογνωμία ενός έθνους και το διαφοροποιούν από τα υπόλοιπα .

ΕΘΝΙΣΜΟΣ

Η συνείδηση ότι ανήκεις σ’ ένα συγκεκριμένο έθνος και το πατριωτικό αίσθημα που προκύπτει απ’ αυτήν.

ΕΙΔΩΛΟ

Πρόκειται για το πρόσωπο που γίνεται αντικείμενο υπερβολικής αγάπης και εκδηλώσεων λατρείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Εκπαίδευση είναι μια διαδικασία , ένα σύστημα , ένας θεσμός , που παρέχει στους νέους πνευματική αλλά και ηθική αγωγή στις διάφορες σχολικές βαθμίδες και στους κύκλους σπουδών. Στοχεύει στη διάπλαση του χαρακτήρα των νέων και στην καλλιέργεια των ηθικών τους δυνάμεων με τη συστηματική παροχή γνώσεων στα σχολεία και στα άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Ελευθερία είναι η ανεξαρτησία ενός ανθρώπου να σκέφτεται και να κρίνει, να αποφασίζει, να εκφράζεται και να ενεργεί χωρίς κανένα καταναγκασμό , αλλά και χωρίς να καταπατεί τα δικαιώματα των άλλων.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Ονομάζεται ο χρόνος , τον οποίο ο άνθρωπος , πλήρως απαλλαγμένος από επαγγελματικές ή άλλου είδους υποχρεώσεις , μπορεί να τον αξιοποιήσει , σύμφωνα με την προσωπική του βούληση και τις επιθυμίες του.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Εξειδίκευση είναι η εμβάθυνση σε μια συγκεκριμένη περιοχή γνώσεων , η ειδική απασχόληση του ανθρώπου σε ένα μόνο τομέα της επιστήμης ή της τεχνικής.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ

Η συστηματική και επιστημονική βοήθεια προς το άτομο , ώστε να γνωρίσει τον εαυτό του και αξιοποιώντας τις ικανότητες του , να επιλέξει το επάγγελμα που ταιριάζει στην προσωπικότητά του.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Επάγγελμα είναι η κύρια και μόνιμη εργασία που επιτελεί κάποιος και από την οποία εξασφαλίζει τα απαραίτητα για τη ζωή του αγαθά.


ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμη είναι το σύνολο γνώσεων και μεθόδων που απορρέουν από τη συστηματική μελέτη και παρατήρηση διαφόρων φυσικών και κοινωνικών φαινομένων και από το σύνολο των νόμων που τα διέπουν.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Συνασπισμός κρατών της Ευρώπης , που συνδέονται με οικονομικούς και πολιτικούς όρους συνεργασίας. με απώτερο στόχο τη συνένωσή τους , την παγίωση και διαφύλαξη της ειρήνης και ελευθερίας για όλα τα κράτη- μέλη.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η καταβολή σωματικών ή πνευματικών δυνάμεων του ανθρώπου , με σκοπό την παραγωγή αγαθών για την ικανοποίηση των αναγκών του.

ΙΔΑΝΙΚΑ

Είναι το σύνολο των αξιών , οι ανώτεροι σκοποί στους οποίους πιστεύει ένα άτομο, μια ομάδα, ένας λαός.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Είναι η επιστήμη που μελετά και ερμηνεύει τα γεγονότα του παρελθόντος

ΚΑΘΗΚΟΝ

Καθήκον είναι η υποχρέωση του ανθρώπου να πράττει ό,τι επιτάσσουν η ηθική συνείδηση και οι νόμοι.

ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Κοινή γνώμη ονομάζονται οι απόψεις ενός συνόλου ανθρώπων σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή πρόβλημα που απασχολεί και επηρεάζει ευρύτερες μάζες.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Κοινωνικοποίηση ονομάζεται η αφομοίωση από τα μέλη – άτομα μιας κοινωνίας ή κοινωνικής ομάδας των πολιτισμικών στοιχείων , των αξιών και των κανόνων που συνιστούν και εκφράζουν τη δεδομένη κοινωνία ή ομάδα , η εσωτερίκευση, συνειδητή ή ασύνειδη , των κοινωνικών αξιών και κανόνων.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΗΤΑ

Έμφυτη τάση του ανθρώπου να συνάπτει σχέσεις με τους συνανθρώπους του , να δημιουργεί φιλικούς δεσμούς και να συμβιώνει αρμονικά.

ΚΡΙΤΙΚΗ

Είναι η επισήμανση των αρετών ή των μειονεκτημάτων μιας ιδεολογίας , δημιουργίας , ενός έργου, ενός θεσμού, ενός προτύπου, μιας συμπεριφοράς ή μιας πράξης και η διατύπωση γνώμης , τεκμηριωμένης αξιολόγησης για την αξία ή την απαξία τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ

Είναι η πνευματική ικανότητα του ανθρώπου να εξετάζει σε βάθος , να εντοπίζει την αλήθεια από το ψεύδος , το σωστό από το λανθασμένο, το καλό από το κακό και να αξιολογεί ορθά πρόσωπα και καταστάσεις.


ΛΑΪΚΙΣΜΟΣ

Είναι το να παριστάνει κάποιος το λαϊκό. Λαϊκός είναι εκείνος που προέρχεται από το λαό ή δρα εν ονόματι αυτού και για το καλό του ή τον αντιπροσωπεύει. Με άλλα λόγια, ο λαϊκισμός είναι μια μορφή ψεύδους και εξαπάτησης του λαού.

ΜΑΖΟΠΟΙΗΣΗ

Το φαινόμενο , κατά το οποίο , μέσω έντεχνων παραμορφωτικών κοινωνικών μηχανισμών και συνθηκών ζωής , οι άνθρωποι χάνουν την ατομικότητα τους και γίνονται παθητικοί  δέκτες ιδεών , αντιλήψεων και συμπεριφορών, που δε δρουν αυτόβουλα αλλά προσαρμόζονται και ακολουθούν τη γραμμή που τους δίνεται.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το σύνολο των μέσων εκείνων που απευθύνονται μαζικά σε δέκτες προσφέροντας πληροφόρηση , ψυχαγωγία και επιμόρφωση.

ΜΟΔΑ

Μόδα ονομάζεται ο ιδιαίτερος τρόπος ζωής που επικρατεί σε μια κοινωνία για κάποιο χρονικό διάστημα και έχει σχέση με την εξωτερική εμφάνιση των ανθρώπων , με τα αντικείμενα που χρησιμοποιούν , με τη συμπεριφορά τους.

ΝΟΜΟΙ

Κανόνες δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις των πολιτών μεταξύ τους και τις σχέσεις μεταξύ πολιτών και κράτους.

ΞΕΝΟΜΑΝΙΑ

Η έντονη τάση για άκριτη υιοθέτηση και δουλική μίμηση προτύπων , συνηθειών , συμπεριφοράς , και γενικά του τρόπου ζωής προηγμένων ξένων λαών , με παράλληλο παραμερισμό ή εγκατάλειψη των ντόπιων στοιχείων , που συνιστούν την εθνική ταυτότητα ή ιδιαιτερότητα..

ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ

Το αίσθημα φόβου, αντιπάθειας , αποστροφής ή εχθρότητας απέναντι στο ξένο πρόσωπο αλλά και γενικότερα σε οτιδήποτε ξενόφερτο(πρότυπα, αξίες, κουλτούρα).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Οικογένεια ονομάζεται ένα σύνολο ανθρώπων που συνδέονται κατά κανόνα με δεσμούς αίματος.
Η οικογένεια είναι το πρώτο σχήμα κοινωνικής ζωής και το πρώτο κύτταρο της κοινωνίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Παράδοση ονομάζεται το σύνολο των πολιτισμικών στοιχείων που κληροδοτήθηκαν από τις παλαιότερες γενιές (τρόπος ζωής, σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων , θεσμοί, αξίες, ήθη και έθιμα, καλλιτεχνικά και άλλα δημιουργήματα, έργα επώνυμα ή έργα λαϊκά).


ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η σκόπιμη διάδοση ψεύτικων ειδήσεων με στόχο να οδηγηθεί η κοινή γνώμη προς ορισμένη κατεύθυνση , για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων.

ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Περιθωριοποίηση ονομάζεται η απομάκρυνση του ανθρώπου από τους καθιερωμένους και κοινά αποδεκτούς κανόνες συμπεριφοράς , που ρυθμίζουν τη λειτουργία της κοινωνίας .

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Ο άνθρωπος που προέρχεται από το χώρο των γραμμάτων , των τεχνών και των επιστημών, διαθέτει πολύπλευρη και ουσιαστική μόρφωση και κατέχοντας σημαντική θέση στον κοινωνικό μηχανισμό ασκεί επιρροή στο κοινωνικό σύνολο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Η διαμόρφωση του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου με την άσκηση των ικανοτήτων του πνεύματός του (της διανόησης , της μνήμης, της φαντασίας), η οποία τις δυναμώνει , με αποτέλεσμα να αυξάνει τις γνώσεις του ανθρώπου , να ενισχύει τις πνευματικές αξίες, να εμπλουτίζει την πείρα του, να τον αισθητοποιεί ως δέκτη των ερεθισμάτων. Η πνευματική καλλιέργεια νοείται ως εκτεινόμενη και πέρα από τα όρια του πνευματικού βίου, στην εκλέπτυνση δηλαδή και τον εξευγενισμό γενικά του εσωτερικού κόσμου και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανθρώπου. 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Είναι η στάθμη του βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου , η οποία συμφωνεί με τις ανάγκες και τις επιθυμίες του και συντελεί στην ολοκλήρωσή του ως βιολογικού και ψυχοπνευματικού όντος.
Ποιότητα ζωής είναι η υψηλή ποιότητα ζωής , δηλαδή το υψηλό επίπεδο διαβίωσης που απορρέει από την απόλαυση των ανέσεων και των υλικών κυρίως αγαθών τα οποία μπορεί να θέσει στη διάθεση του ανθρώπου ο σύγχρονος πολιτισμός σε όλους τους τομείς της ζωής.

ΠΟΛΕΜΟΣ

Πόλεμος είναι η ένοπλη σύγκρουση μεταξύ κρατών για την επίλυση διαφορών.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πολιτισμός είναι το σύνολο των δημιουργημάτων του άνθρωπου , υλικών, πνευματικών  και ηθικών.

ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΗ

Προκατάληψη είναι μια άποψη σχετική με ανθρώπους και πράγματα, με ενέργειες και καταστάσεις , η οποία έχει διαμορφωθεί τυχαία ή από κάποιο συναισθηματικό συνήθως επηρεασμό.

ΠΡΟΛΗΨΗ

Η προερχόμενη από τη λαϊκή παράδοση γνώμη ή πεποίθηση ότι κάποια γεγονότα ή πράξεις επιδρούν  ευνοϊκά  ή καταστρεπτικά και ότι κάποια τυχαία περιστατικά και φαινόμενα προσωπικής και κοινωνικής ζωής των ανθρώπων οφείλονται στην επίδραση απροσδιόριστων υπερφυσικών και εξωλογικών παραγόντων.

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ

Είναι η συστηματική προσπάθεια για τη διάδοση πολιτικοκοινωνικών θεωριών , θρησκευτικών δοξασιών ή άλλων αρχών και απόψεων , με τη χρήση κάθε δυνατού μέσου(του λόγου, των μέσων μαζικής ενημέρωσης ) και με στόχο να επηρεαστεί ο τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς των ατόμων ή των ομάδων στις οποίες απευθύνεται .

ΠΡΟΤΥΠΟ

Πρότυπο είναι ορισμένο πρόσωπο ή τύπος ανθρώπου, που αποτελεί υπόδειγμα (μοντέλο) για έναν νέο, ο οποίος προσπαθεί να γίνει σαν αυτόν ως προς τις απόψεις , το χαρακτήρα, το επάγγελμα.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πυρηνική (ατομική ) ενέργεια είναι εκείνη που παράγεται από τη διάσπαση του πυρήνα του ατόμου.

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

Ρατσισμός είναι η θεωρία με την οποία η φυλή στην οποία ανήκει κάποιος είναι βιολογικά , πνευματικά , πολιτισμικά ανώτερη από τις άλλες , οι οποίες θεωρούνται υποδεέστερες (λόγω καταγωγής , χρώματος ) και γι’ αυτό όσοι ανήκουν σ’ αυτές πρέπει να βρίσκονται σε κατώτερη μοίρα , να υποταχθούν , να εξοντωθούν  και πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν κατώτερα όντα. 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ

Κοινωνικός ρατσισμός ονομάζεται η αρνητική στάση μας απέναντι σ’ αυτούς που ζουν στο περιθώριο του κοινωνικού βίου.

ΤΕΧΝΗ

 Τέχνη είναι η έκφραση , η εξωτερίκευση του ψυχικού κόσμου του ανθρώπου (δηλ. των εμπειριών , των βιωμάτων, των ιδεών και των συναισθημάτων του) μέσα από τη δημιουργία έργων που προκαλούν αισθητική συγκίνηση .

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μελέτη ή η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων , των μεθόδων και των πορισμάτων των θετικών επιστημών , και ιδιαίτερα της μηχανικής , στη βιομηχανία , στην ιατρική, στις επιχειρήσεις , στο εμπόριο και σε άλλους τομείς της δραστηριότητας και της ζωής του ανθρώπου γενικά.

ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ

Μορφή απασχόλησης που επιτρέπει στον εργαζόμενο να παράγει έργο από το σπίτι του  ή από άλλο φυσικό χώρο , χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Τουρισμός είναι η μετάβαση και προσωρινή διαμονή σε ξένους τόπους μέσα στη χώρα ή έξω από αυτήν , με σκοπό τη γνωριμία άλλων τόπων και ανθρώπων , τις επισκέψεις αξιοθέατων και την αναψυχή (σκοπός ψυχαγωγικός και μορφωτικός).

ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΣ

Φανατισμός ονομάζεται η παθιασμένη προσκόλληση σε μια ιδεολογία, σε ένα δόγμα ή θεσμό, η οποία εκδηλώνεται βίαια, με διάθεση και προσπάθεια να επιβληθεί στους άλλους , και με παράλληλη μισαλλοδοξία.

ΦΙΛΙΑ

Φιλία είναι ο σταθερός ψυχικός δεσμός μεταξύ ανθρώπων της ίδιας περίπου ηλικίας και του ίδιου κατά κανόνα φύλου, ο οποίος έχει γνωρίσματα την αγάπη, την εκτίμηση και την αφοσίωση , την ανιδιοτέλεια , την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό.

ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φυσικό περιβάλλον είναι ό,τι βρίσκεται γύρω από τον άνθρωπο και δεν είναι δικό του δημιούργημα : το έδαφος και το υπέδαφος με την ανόργανη ύλη που υπάρχει σ’ αυτά ˙ επίσης η υδρόσφαιρα (οι θάλασσες, οι λίμνες, τα ποτάμια) και η ατμόσφαιρα , δηλαδή η αέρινη μάζα που περιβάλλει τη γη ˙ επιπλέον, όλα τα οργανικά όντα του ζωικού και φυτικού βασιλείου.

ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ

Χάσμα γενεών ονομάζεται η απόσταση που χωρίζει δύο διαδοχικές γενιές ανθρώπων ως προς τις απόψεις και τη συμπεριφορά τους, καθώς και η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ νέων και μεγαλύτερων ως προς τον τρόπο ζωής και ως προς την αντιμετώπιση των προβλημάτων της.

ΧΟΥΛΙΓΚΑΝΙΣΜΟΣ

Η αντικοινωνική συμπεριφορά από νεαρά κυρίως άτομα στα γήπεδα που προβαίνουν σε επιθετικές πράξεις και βιαιοπραγίες.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Η οργανωμένη δημιουργική και ευχάριστη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου που απομακρύνει από την καθημερινότητα , η οποία κουράζει σωματικά , πνευματικά και ψυχικά τον άνθρωπο.

   
                     Επιμέλεια: Ιωάννης Κανακούδης (Φιλόλογος)

Φροντιστήρια Μπαχαράκη

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Ιωάννης Κανακούδης

Ιωάννης Κανακούδης
Ιωάννης Κανακούδης - Προϋπόθεση Επιτυχίας

Επισκέπτες

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Η " Οξύνοια " στο Facebook

Αναγνώστες

Λογότυπος